โปรแกรมตรวจสุขภาวะทางเพศ Sex Health Hormone Package

9,900.00 ฿

รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาวะทางเพศ

สุขภาวะทางเพศที่ดี แข็งแรง ส่งผลถึงร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่สมบูรณ์ การปรับสมดุลฮอร์โมน สารอาหารที่จำเป็น และสารสื่อประสาท นอกจากจะมีส่วนช่วยเพิ่มความสดชื่น และความมั่นใจแล้ว ยังส่งผลถึงความสมบูรณ์ของระบบเผาผลาญ และความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้ออีกด้วย

รายการตรวจ

ตรวจตรวจวัดระดับสมดุลฮอร์ โมนเพศ จากการตรวจเลือด 7 รายการ

  • Estradiol level (E2)
  • Progesterone level F
  • Follicle Stimulating Hormone (FSH)
  • Testosterone level Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEAs) 
  • Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)
  •  Luteinizing Hormone (LH)
  • ตรวจวิเคราะห์ และปรึกษาการ ปรับสมดุลฮอร์ โมนกับแพทย์ ผู้เชียวชาญด้านเวชศาสตร์ ชะลอวัย

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
  • นัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่  092-9936922 หรือ LINE Official : @w9wellness

ระยะเวลารอผลตรวจ : 7-14 วัน

 วิตามินเฉพาะบุคคล เพื่อปรับสมดุลฮอร์ โมน ตามผลเลือด (Personalized Vitamin) สําหรับ 1 เดือน