Complete Hormones Package

19,800.00 ฿

โปรแกรมปรับสมดุลฮอร์โมนแบบองค์รวม เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูที่ตรงจุด เพื่อการชะลอวัย และความเสื่อม เรียกกลับคืนความหนุ่ม-สาวอีกครั้ง

พิเศษ! รับวิตามินเฉพาะบุคคล ตามผลตรวจวิตามิน ฟรี 1 เดือน

รายละเอียด

ตรวจฮอร์โมน

🧪 Complete Hormones โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ระดับสมดุลฮอร์โมน 15 รายการ เพื่อการชะลอวัยอย่างครอบคลุม

เพราะการรักษาระดับของฮอร์โมนไว้ให้คงที่ หรือลดลงให้ช้าที่สุด แม้อายุจะเพิ่มขึ้นนั้นเป็นแนวทางที่ช่วยให้การชะลอวัยทำได้อย่างยั่งยืนอีกทางนึง เพราะระดับฮอร์โมนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • โกรทฮอร์โมน (Growth hormone)
  • ฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen and Progesterone)
  • ฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)
  • ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต (DHEAS)
  • ฮอร์โมนไทยรอยด์ (Thyroid)

ล้วนเป็นฮอร์โมนสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนช่วงวัยหนุ่มสาวได้ ส่งผลให้การมีคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ที่ดีให้ยาวนานที่สุดอย่างที่ต้องการเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สุขภภาพเชิงลึกที่คัดสรรมาเพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไลต์เช่นคุณ

Complete Hormones Package

✅ Wellness consultation ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์
✅ Body Composition Analysis การวัดสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกาย
✅ Testosterone ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
✅ Estradiols ฮอร์โมนเอสโตรเจน
✅ Progesterone ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
✅ FSH ฮอร์โมนควบคุมการตกไข่
✅ LH ฮอร์โมนการเจริญพันธุ์
✅ DHEAS ฮอร์โมนต่อมหมวกไต
✅ SHBG โปรตีนขนส่งฮอร์โมน
✅ Thyroid Hormone ฮอร์โมนไทรอยด์ 3 รายการ
✅ PTH ฮอร์โมนพาราไทรอยด์
✅ Insulin ฮอร์โมนอินซูลิน
✅ Cortisol ฮอร์โมนความเครียด
✅ IGF-1 โกรทฮอร์โมน
✅ IGFBP-3 โปรตีนขนส่ง โกรทฮอร์โมน

ราคา 19,800 บาท พิเศษ! รับวิตามินเฉพาะบุคคล ตามผลการตรวจ 1 เดือน
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
 • นัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่  092-9936922 หรือ LINE Official : @w9wellness

ระยะเวลารอผลตรวจ : 2 สัปดาห์