Complete Hormones Package

19,800.00 ฿

โปรแกรมปรับสมดุลฮอร์โมนแบบองค์รวม เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูที่ตรงจุด เพื่อการชะลอวัย และความเสื่อม เรียกกลับคืนความหนุ่ม-สาวอีกครั้ง

พิเศษ! รับวิตามินเฉพาะบุคคล ตามผลตรวจวิตามิน ฟรี 1 เดือน

รายละเอียด

Complete Hormones

Complete Hormones โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ระดับสมดุลฮอร์โมน 15 รายการ เพื่อการชะลอวัยอย่างครอบคลุม เพราะการรักษาระดับของฮอร์โมนไว้ให้คงที่หรือลดลงให้ช้าที่สุดแม้อายุจะเพิ่มขึ้นนั้นเป็นแนวทางที่ช่วยให้การชะลอวัยทำได้อย่างยั่งยืนอีกทางนึง เพราะระดับฮอร์โมนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมน (Growth hormone), ฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen and Progesterone), ฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone), ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต (DHEAS), และ ฮอร์โมนไทยรอยด์ (Thyroid) ล้วนเป็นฮอร์โมนสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนช่วงวัยหนุ่มสาวได้ ส่งผลให้การมีคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ที่ดีให้ยาวนานที่สุดอย่างที่ต้องการเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง

Complete Hormones Package

 • Wellness consultation ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์
 • Body Composition Analysis การวัดสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกาย
 • Testosterone ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
 • Estradiols ฮอร์โมนเอสโตรเจน
 • Progesterone ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
 • FSH ฮอร์โมนควบคุมการตกไข่
 • LH ฮอร์โมนการเจริญพันธุ์
 • DHEAS ฮอร์โมนต่อมหมวกไต
 • SHBG โปรตีนขนส่งฮอร์โมน
 • Thyroid Hormone ฮอร์โมนไทรอยด์ 3 รายการ
 • PTH ฮอร์โมนพาราไทรอยด์
 • Insulin ฮอร์โมนอินซูลิน
 • Cortisol ฮอร์โมนความเครียด
 • IGF-1 โกรทฮอร์โมน
 • IGFBP-3 โปรตีนขนส่ง โกรทฮอร์โมน
ราคา 19,800 บาท พิเศษ! รับวิตามินเฉพาะบุคคล ตามผลการตรวจ 1 เดือน
โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สุขภภาพเชิงลึกที่คัดสรรมาเพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไลต์เช่นคุณ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
 • นัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่  092-9936922 หรือ LINE Official : @w9wellness

ระยะเวลารอผลตรวจ : 2 สัปดาห์