Complete Hormones Package

19,800.00 ฿

โปรแกรมปรับสมดุลฮอร์โมนแบบองค์รวม เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูที่ตรงจุด เพื่อการชะลอวัย และความเสื่อม เรียกกลับคืนความหนุ่ม-สาวอีกครั้ง

พิเศษ! รับวิตามินเฉพาะบุคคล ตามผลตรวจวิตามิน ฟรี 1 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Hormones

🧪 Complete Hormones โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ระดับสมดุลฮอร์โมน 15 รายการ เพื่อการชะลอวัยอย่างครอบคลุม

เพราะการรักษาระดับของฮอร์โมนไว้ให้คงที่หรือลดลงให้ช้าที่สุด แม้อายุจะเพิ่มขึ้นนั้นเป็นแนวทางที่ช่วยให้การชะลอวัยทำได้อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง เพราะระดับฮอร์โมนต่างๆ ล้วนเป็นฮอร์โมนสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนช่วงวัยหนุ่มสาวได้ ส่งผลให้การมีคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ที่ดีให้ยาวนานที่สุดอย่างที่ต้องการเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สุขภภาพเชิงลึกที่คัดสรรมาเพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไลต์เช่นคุณ

Complete Hormones Package

Wellness consultation ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์
Body Composition Analysis การวัดสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกาย
Testosterone ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
Estradiols ฮอร์โมนเอสโตรเจน
Progesterone ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
FSH ฮอร์โมนควบคุมการตกไข่
LH ฮอร์โมนการเจริญพันธุ์
DHEAS ฮอร์โมนต่อมหมวกไต
SHBG โปรตีนขนส่งฮอร์โมน
Thyroid Hormone ฮอร์โมนไทรอยด์ 3 รายการ
PTH ฮอร์โมนพาราไทรอยด์
Insulin ฮอร์โมนอินซูลิน
Cortisol ฮอร์โมนความเครียด
IGF-1 โกรทฮอร์โมน
IGFBP-3 โปรตีนขนส่ง โกรทฮอร์โมน

ตรวจวัดระดับสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย เพียง 19,800 บาท Personalized Vitamin

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

    • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    • รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาลแล้ว
    • นัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่ 092-9936922 หรือ LINE Official : @w9wellness
    • ระยะเวลารอผลตรวจ : 2 สัปดาห์