W9 Family Planning Package 

DNA Family โปรแกรมตรวจหาโรคที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรค หรือมีประวัติคนในครอบครัว โรคทางพันธุกรรมหลายโรคมักเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพราะเกิดจากความผิดปกติของยีนในร่างกาย ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเพื่อให้ทราบว่าตนเองมียีนแฝง หรือเป็นพาหะนำโรคหรือไม่ เพื่อวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคของลูกน้อยในอนาคตได้ จำนวน 60+ รายการ

เราสามารถหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิด “ยีนความเสี่ยง” ที่ถูกถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมได้
ถึงเราจะมียีนไม่ดี แต่ถ้าเรา “ทำตัวดี” เราก็สามารถลิขิตชะตาของตัวเองได้

ทำไมการตรวจสุขภาพทั่วไปถึงแตกต่างจากการตรวจด้วยดีเอ็นเอ

DNA Family

ปกติแล้วการตรวจสุขภาพทั่วไปปีละครั้งนั้นก็ดีอยู่แล้ว แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถรู้ข้อมูลสุขภาพแบบเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ที่ไม่ใช่แค่การตรวจแค่ว่าร่างกายของเราปกติหรือไม่ปกติ ซึ่งหากตรวจพบว่าร่างกายมีบางอย่าผิดปกตินั่นก็แปลว่าเรากำลังเผชิญกับโรคอะไรบ้างอย่างเข้าแล้ว และบางทีก็อาจจะสายเกินไป แต่การตรวจด้วย DNA จะสามารถทำนายสุขภาพล่วงหน้าของเราได้ ช่วยให้เราวางแผนป้องกันหรือแก้ไขได้ทัน ไม่ก่อให้เกิดโรคดังกล่าวได้ในอนาคต

DNA Family Planning บอกอะไรเราได้บ้าง

 • โรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • โรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • การวางแผนครอบครัว
 • บอกรายละเอียดพันธุกรรมเสี่ยงโรคร้ายระดับยีน

Family Planning Package เหมาะกับใครบ้าง

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย

ตรวจ DNA

ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

ตรวจ DNA

ผู้ป่วย หรือมีประวัติคนในครอบครัว เป็นโรคทางกรรมพันธุ์

การตรวจดีเอ็นเอ เป็นการตรวจเพื่อหาข้อพิสูจน์ หรือหาความผิดปกติของร่างกาย ผ่านการใช้สารดีเอ็นเอจากเลือด เซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้ม หรือเนื้อเยื่อจากร่างกาย ช่วยบ่งบอกถึงระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย เช่น รู้ความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายในอนาคต เช่น โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวานประเภทที่ 2 โรคความดันโลหิต รู้ความเสี่ยงโรคที่ส่งต่อทางพันธุกรรม เพื่อวานผนการมีบุตร

4 ขั้นตอนง่ายๆ ทำนายอนาคตด้วย DNA

 1. งดน้ำและอาหาร ก่อนทำการตรวจ อย่างน้อย 30 นาที
 2. เก็บตัวอย่าง DNA จากน้ำลาย
 3. ตอบแบบสอบถามด้านพฤติกรรมและสุขภาพ
 4. รับผลตรวจของคุณ

แผนการตรวจเล่ม Family Planning Package

ตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็ง (Hereditary Cancer) 12 รายการ

 • มะเร็งเต้านม (Breast cancer)
 • มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer)
 • มะเร็งลําไส้ (Colorectal cancer)
 • มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric cancer)
 • มะเร็งระบบประสาทและสมอง (Nervous system/brain cancer)
 • มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer)
 • มะเร็งทางเดินปัสสาวะ (Renal/urinary tract cancer)
 • มะเร็งผิวหนัง (Melanoma)
 • มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid cancer)
 • มะเร็งเนื้อเยื่อชนิด Sarcoma
 • มะเร็งเม็ดเลือด (Hematologic cancer)
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)

ตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary Heart Disease 4 รายการ

 • กลุ่มโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia)
 • กลุ่มโรคหลอดเลือดแดงผิดปกติ (Arteriopathies)
 • กลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ (Cardiomyopathy)
 • ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ (Familial Hypercholesterolemia)

ตรวจความเสี่ยงโรคเพื่อการวางแผนครอบครัว (Family planning) 41 รายการ

 • Alpha-thalassemia
 • Beta-thalassemia
 • Bloom syndrome
 • Canavan disease
 • Citrullinemia type 1
 • Congenital disorder of glycosylation (PMM2-related)
 • Cystic fibrosis and other CFTR-related disorders
 • Dihydrolipoamide dehydrogenase deficiency (DLD)
 • DMD-related dystrophinopathy*
 • Familial dysautonomia Familial hyperinsulinism
 • Fanconi anemia type C
 • FKTN-related disorders (including Walker-Warburg syndrome)
 • Fragile X syndrome*
 • Galactosemia (GALT-related) Gaucher disease
 • GJB2-related DFNB1 nonsyndromic hearing loss and deafness
 • Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency*
 • Glycogen storage disease type la
 • Glycogen storage disease type II (Pompe disease)
 • HBB-related hemoglobinopathies (including sickle cell disease)
 • Krabbe disease
 • Maple syrup urine disease (MSUD) type 1A
 • Maple syrup urine disease (MSUD) type 1B
 • Medium chain acyl-CoA dehydrogenase (MCAD) deficiency
 • Mucolipidosis type IV
 • Mucopolysaccharidosis type I (including Hurler, Hurler-Scheie, and Scheie syndromes)
 • Nemaline myopathy 2
 • Neuronal ceroid-lipofuscinosis (CLN3-related)
 • Niemann-Pick disease type A/B
 • Pendred syndrome Phenylalanine hydroxylase deficiency (including phenylketonuria (PKU))
 • Polycystic kidney disease (PKHD1-related)
 • Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 1/
 • Refsum disease (PEX7-related)
 • Smith-Lemli-Opitz syndrome
 • Spinal muscular atrophy
 • Tay-Sachs disease/hexosaminidase A deficiency
 • TMEM216-related disorders (including Joubert syndrome 2 and Meckel syndrome 2)
 • Tyrosinemia type I
 • Usher syndrome type IF/PCDH15-related disorders
 • Usher syndrome type IIA/USH2A-related disorders
 • Usher syndrome type IIIA
 • Zellweger spectrum disorder (PEX1-related)

บอกรายละเอียดพันธุกรรมเสี่ยงโรคร้ายแบบครอบคลุมมากที่สุด (Hereditary Cancer Gene Risk)

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ