Sale

Food Introlorence Package

19,500.00 ฿ 17,550.00 ฿

รายการตรวจ

  • โดยการเก็บผลตรวจเลือด ตรวจ Food Intolerance Test นั้นจะเป็นการตรวจวัดระดับของ IgG ต่อ Allergen ชนิดนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมถึง 222 รายการตรวจ  Food Allergens 

รายละเอียด

โปรแกรมภูมิแพ้อาหารแฝง

ภูมิแพอาหารแฝง มีรูปแบบที่เกิดขึ้นช้าๆ และมีแอนติบอดีชนิด IgG เข้ามาเกียวข้อง อาจมีอาการปรากฎให้เห็น

หลังรับประทานอาหารชนิดทีแพ่ ้เข้าไปแล้ว 2-3 วัน จึงยากทีจะระบุชนิดอาหารที่ทําให้เกิดอาการแพ้ได้ ซึ่งจะมีความแตกต่างจาก ภูมิแพ้อาหาร เช่น แพ้ถั่วลิสง หรือแพ้กุ้งเป็นอาการแพ้ที่มักจะเกิดขึ้นทันทีหลังรับประทานอาหารและมีปฏิกิริยาทีรุนแรง ได ่ แก้ จาม เป็นผื่น ระคายเคืองผิวหนังบวมแดง และมีอาการเหนื่อยล้าอาหารทีเกิดขึ้นเหล่านี้

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
  • นัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่  092-9936922 หรือ LINE Official : @w9wellness

ระยะเวลารอผลตรวจ : 7-14 วัน