Healthitude สุข(อุดม)คติ

Healthitude มาจาก คําว่า “Healthy” กับคําว่า “Attitude” หมอพบว่า ต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาสุขภาพสําหรับคนในยุคนี้ เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด ความไม่รู้ไม่เข้าใจ หรืออาจเพียงแค่ยังไม่เกิดการ ตระหนักรู้

Healthitude เป็นหนังสือ Lifestyle ซึ่งสะท้อนสังคมในยุคสมัยนี้ ข้อมูลสุขภาพ ในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น หลายๆแนวทางมีข้อขัดแย้งกันเอง แถม ข้อมูลหลายๆ อย่างยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน สําหรับพวกเราซึ่งอยู่ในยุคอากู๋ (Google) ที่ใช้เวลาเพียงเศษเสี้ยววินาทีก็สามารถค้นพบอภิมหาข้อมูลที่มากมายจนเกินไป หรือ information flood อาจไม่ได้มีเวลาศึกษาลึกซึ้งมากเพียงพอ สําหรับคนทั่วไปอาจ เกิดความสับสนกับข้อมูลสุขภาพได้ง่ายมาก

Healthitude สุข(อุดม)คติ

หมอบายจึงอยากให้ Healthitude เป็นหนังสือที่กระตุกทุกอณูของร่างกายให้พวกเรา ฉุกคิด ชวนย้อนกลับปรับมองมุมใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงกรอบความคิด และปรับทัศนคติ (Attitude) ที่มีต่อการดูแลสุขภาพ (Health) ของตัวเรา ของคนที่เรารัก และรวมไปถึง ทุกคนที่อยู่รอบข้างเรา Healthitude เล่มนี้ หมอตั้งใจรวบรวมองค์ความรู้ และงานวิจัยใหม่ๆ ทางการแพทย์ ที่คนยุคนี้ควรต้องเข้าใจ และเกิดการตระหนักรู้ โดยพยายามย่อยเรื่องที่เข้าใจยากๆ ให้อ่านง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้จริง ไม่ใช่สักแต่ว่ารู้

Healthitude สุข(อุดม)คติ

Wellness เป็นสาขาที่องค์ความรู้มีการพัฒนาต่อยอด และเปลี่ยนแปลงเร็วมาก สิ่งที่หมอบายเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ ปีหน้า (หรืออาจจะเดือนหน้า) หากมีงานวิจัย ใหม่มาหักล้าง ก็อาจมีผลเปลี่ยนแปลงต่อคําแนะนําสุขภาพได้ และนั่นก็ไม่ควรเป็น ข้อจํากัดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เพิ่งค้นพบของเรา  

หมอบายอยากให้ผู้อ่านไตร่ตรองถึง หลักใจความสําคัญ มากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย โดยไม่ไป ยึดติด กับผลของงานวิจัยใดงานวิจัยหนึ่งเป็นสําคัญ

หมอบายหวังว่า Healthitude เล่มนี้ จะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อสุขภาพของท่าน ผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย และส่งผลต่อสุขภาพดียืนยาวตลอดชีวิต

ขอให้มีความสุขกับ Healthitude เล่มนี้นะครับ
นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์

สารบัญ : Healthitude สุข(อุดม)คติ

Healthitude สุข(อุดม)คติ

Section 1 – Healthy + Attitude = HEALTHITUDE

 1. “Healthitude” สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ทัศนคติ 
 2. Introduction to Epigenetics การควบคุมเหนือพันธุกรรม 
 3. Stress ความเครียด
 4. Sleep is a Priority, Not a Lifestyle Leisure การนอนคือหน้าที่ ไม่ใช่ทางเลือก
Healthitude สุข(อุดม)คติ

Section 2 – Vitamin D มีดีกว่าที่คิด

 1. Vitamin D is the New Hormone วิตามินดีคือฮอร์โมน
 2. Vitamin D and Immunity วิตามินดีกับระบบภูมิต้านทาน
 3. Vitamin D and Depression วิตามินดีกับภาวะซึมเศร้า
 4. Vitamin D and Cancer Preventionวิตามินดีกับการป้องกันมะเร็ง
Healthitude สุข(อุดม)คติ

Section 3 – Preventive Medicine เพราะป้องกัน ดีกว่า รักษา

 1. Start with The Gut สุขภาพดี เริ่มต้นที่ลําไส้
 2. Hormone Balance and Weight Management สมดุลฮอร์โมนกับการลดน้ําหนัก
 3. Functional Medicine Approach for Alzheimer’s อัลไซเมอร์ รู้ก่อน ป้องกันได้
 4. We Live in the Toxic Worldชีวิตประจําวัน กับ สารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม : Healthitude สุข(อุดม)คติ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคา : 289 บาท

  รวมรีวิวหนังสือ Healthitude สุข(อุดม)คติ

  ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

  Add Line : @W9Wellness

  โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ