โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิง Wellness เพื่อการยกระดับการดูแลสุขภาพที่ครบทุกมิติ

โปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมจากการตรวจร่างกายประจำปีตามปกติ เป็นการตรวจสุขภาพเชิงเวชศาสตร์ป้องกัน เพื่อการดูแลสุขภาพได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดยตรวจวัดระดับวิตามินและเกลือแร่ ระดับฮอร์โมน และตัวชี้วัดเชิงเวชศาสตร์ป้องกัน

5 Vital Vitamins & Minerals

 • Total Vitamin D3 (25-OH) level
 • Serum Calcium
 • Serum Zinc
 • Serum Magnesium
 • Serum Iron level

5 Key Hormones

 • Testosterone (M)/Estradiols (F)
 • LH (M) / Progesterone (F)
 • Serum Cortisol
 • Parathyroid Hormone (PTH)
 • Growth Hormone (IGF-1)
edit 4226

5 Wellness Biomarkers

 • Homocysteine level
 • Serum Ferritin
 • Fribinogen level
 • High-sensitive CRP
 • Gamma GT

5-Capsules Daily Vitamins

 • Personalized Supplements
 • Pharmaceutical Grade Ingredients
 • Prescription by Wellness Doctor
 • Preventive Medicine Based
 • 1 Month Supply (30 packets)

Healthitude Wellness Program เน้นการดูแลแบบ “ครบวงจร”

ตรวจเลือด

ปรึกษาและฟังผล

วิตามินเฉพาะบุคคลสำหรับ 1 เดือน<font

ราคานี้ครอบคลุมค่าบริการดังนี้

 1. ตรวจเลือดแบบ Wellness 15 รายการ
 2. ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (BIA) 1 ครั้ง
 3. ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน
 4. วิตามินตามผลการตรวจเลือด 1 เดือน
 5. รายงานผลการตรวจ 1 เล่ม

หมายเหตุ

 1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรวจเลือด
 2. โปรแกรมนี้ไม่รวมรายการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปี
 3. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการโปรโมชั่นอื่นได้
 4. มูลค่าดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ