Taking too long? Close loading screen.
skip to Main Content

Healthitude

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อเพิ่มความตระหนักในสุขภาพของตนเอง ให้เข้าใจสภาวะร่างกายว่าสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม และปรับระดับสมดุลของร่างกายเฉพาะบุคคล โดยการตรวจทางพันธุกรรม ตรวจความยาวเทโลเมียร์ ตรวจระดับการทำงาน NK Cell การอักเสบต่างๆในร่างกาย ระดับของเมตาบอลิซึม ฮอร์โมนในร่างกาย สารสื่อประสาท ระดับวิตามินและเกลือแร่

 • Executive
 • Prestige
 • Signature
 • Longevity
 • Infinite
See more

Integrative
Metabolic

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ช่วยค้นหาสาเหตุที่ต้นตอ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรังที่มีหลายอาการและไม่เฉพาะเจาะจง การติดเชื้อซ่อนเร้น การอักเสบเรื้อรัง ภาวะไมโตคอนเดรียทำงานผิดปกติ ภาวะฮอร์โมนทำงานผิดปกติ ภาวะเมตาบอลิซึมทำงานผิดปกติ ความไม่สมดุลในลำไส้

 • Integrative Urine organic
 • Integrative Mitochondria
See more

Complementary
medicine

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่รักษาโรคทางแพทย์แผนปัจจุบันอยู่แล้ว และต้องการเติมเต็มการรักษาหรืออยากเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วยรูปแบบอื่นๆ โรคที่พบได้บ่อยๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง ลำไส้แปรปรวน ออติซึม สมาธิสั้น ไมเกรน ต้อหิน ภูมิต่อต้านตัวเอง ภูมิแพ้ อาการปวดเรื้อรัง รวมถึงผู้ที่ต้องการช่วยชะลอความเสื่อมของโรค ได้แก่ โรคจอประสาทตาเสื่อม พาร์คินสัน อัลไซเมอร์ ข้อเสื่อม กระดูกบาง

 • Cardiac Comprehensive
 • Functional Gut Health
 • Mental health
 • Bone Marker
See more

Weight Management

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ให้กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล โดยการตรวจดูโภชนาการที่เกี่ยวกับพันธุกรรม ภาวะแพ้อาหารแฝง การดีทอกซ์ใน การควบคุมความอยากอาหาร เพิ่มระดับเมตาบอลิซึม ออกแบบการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล  การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในระยะยาว

 • Metabolic Weight Management
 • Functional Weight start with the gut
 • You are not fat, you are toxic
 • Genetic Weight
See more

Hormone Optimization

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อดูระดับฮอร์โมนต่างๆในวัยหมดประจำเดือน วัยทองผู้ชายและภาวะนกเขาไม่ขัน ไทรอยด์ทำงานผิดปกติแบบยังไม่มีอาการ ต่อมหมวกไตอ่อนล้า เสริมสร้างฮอร์โมนให้สมบูรณ์ ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ชะลอวัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา

 • Hormone Balance
 • Complete Hormone
 • DUCH Test
See more

Healthitude

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อเพิ่มความตระหนักในสุขภาพของตนเอง ให้เข้าใจสภาวะร่างกายว่าสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม และปรับระดับสมดุลของร่างกายเฉพาะบุคคล โดยการตรวจทางพันธุกรรม ตรวจความยาวเทโลเมียร์ ตรวจระดับการทำงาน NK Cell การอักเสบต่างๆในร่างกาย ระดับของเมตาบอลิซึม ฮอร์โมนในร่างกาย สารสื่อประสาท ระดับวิตามินและเกลือแร่

 • Executive
 • Prestige
 • Signature
 • Longevity
 • Infinite
See more

Integrative
Metabolic

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ช่วยค้นหาสาเหตุที่ต้นตอ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต้นเหตุ เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรังที่มีหลายอาการและไม่เฉพาะเจาะจง การติดเชื้อซ่อนเร้น การอักเสบเรื้อรัง ภาวะไมโตคอนเดรียทำงานผิดปกติ ภาวะฮอร์โมนทำงานผิดปกติ ภาวะเมตาบอลิซึมทำงานผิดปกติ ความไม่สมดุลในลำไส้

 • Integrative Urine organic
 • Integrative Urine organic + Hormone
 • Integrative Mitochondria
See more

Complementary
medicine

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่รักษาโรคทางแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ แล้วต้องการเติมเต็มการรักษาหรืออยากเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วยรูปแบบอื่นๆ โรคที่พบได้บ่อยๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง ลำไส้แปรปรวน ออติซึม สมาธิสั้น ไมเกรน ต้อหิน ภูมิต่อต้านตัวเอง ภูมิแพ้ อาการปวดเรื้อรัง รวมถึงผู้ที่ต้องการช่วยชะลอความเสื่อมของโรค ได้แก่ โรคจอประสาทตาเสื่อม พาร์คินสัน อัลไซเมอร์ ข้อเสื่อม กระดูกบาง

 • Cardiac Comprehensive
 • Functional Gut Health
 • Mental health
 • Bone Marker
See more

Weight Management

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ให้กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล โดยการตรวจดูโภชนาการที่เกี่ยวกับพันธุกรรม ภาวะแพ้อาหารแฝง การดีทอกซ์ใน การควบคุมความอยากอาหาร เพิ่มระดับเมตาบอลิซึม ออกแบบการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล  การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในระยะยาว

 • Metabolic Weight Management
 • Functional Weight start with the gut
 • You are not fat, you are toxic
 • Genetic Weight
See more

Hormone Optimization

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อดูระดับฮอร์โมนต่างวัยหมดประจำเดือน วัยทองผู้ชายและภาวะนกเขาไม่ขัน ไทรอยด์ทำงานผิดปกติแบบยังไม่มีอาการ ต่อมหมวกไตอ่อนล้า เสริมสร้างฮอร์โมนให้สมบูรณ์ ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ชะลอวัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา

 • Hormone Balance
 • Complete Hormone
 • DUCH Test
See more
×Close search
Search