รีวิวความประทับใจ รับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท

รีวิวความประทับใจจากการมาใช้บริการที่ W9 Wellness Center รับ Gift Voucher ส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับใช้บริการที่ W9 Wellness Center ครั้งถัดไป เมื่อมียอดใช้บริการ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

หมายเหตุ:

  1. Gift Voucher ส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับใช้บริการที่ W9 Wellness Center ครั้งถัดไป เมื่อมียอดใช้บริการครบ 5,000 บาทขึ้นไป
  2. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริการที่ W9 Wellness Center และร่วมเขียนรีวิวการใช้บริการลงบน Facebook
  3. ลูกค้าจะต้องโพสต์ข้อความและเปิดการตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ พร้อม Check-in ที่ W9 Wellness Center และแสดงให้เจ้าหน้าที่รับทราบก่อนรับ Voucher
  4. ลูกค้าจะต้องไม่ลบโพสต์เป็นเวลา 3 เดือน
  5. สงวนสิทธิ์ 1 โพสต์ / 1 Voucher ตลอดโครงการ
  6. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ส่วนลด 3 เดือน หลังจากได้รับ Voucher นัดหมายล่วงหน้าก่อนใช้บริการ โทร. 092-993-6922 พร้อมแจ้งสิทธิ์ใช้ Voucher เพื่อความสะดวกก่อนเข้ารับบริการ