Sale

Complete Hormone Package

19,800.00 ฿

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ระดับสมดุลฮอร์โมน 15 รายการ ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย ทั้งระบบเผาผลาญ ฮอรโมนเพศ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ฮอรโมนความเครียด เพื่อแก้ไขฟื้นฟูที่ตรงจุด ชะลอวัยอย่างครอบคลุม ลดความเสื่อมต่างๆ เรียกกลับคืนความหนุ่ม-สาวอีกครั้ง

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรโมชั่น Complete Hormones

ตรวจฮอร์โมน

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ระดับสมดุลฮอร์โมน 15 รายการ เพื่อการชะลอวัยอย่างครอบคลุม เพราะการรักษาระดับของฮอร์โมนไว้ให้คงที่หรือลดลงให้ช้าที่สุด แม้อายุจะเพิ่มขึ้นนั้นเป็นแนวทางที่ช่วยให้การชะลอวัยทำได้อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง เพราะระดับฮอร์โมนต่างๆ ล้วนเป็นฮอร์โมนสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนช่วงวัยหนุ่มสาวได้ ส่งผลให้การมีคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ที่ดีให้ยาวนานที่สุดอย่างที่ต้องการเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง

รายการตรวจ Complete Hormones Package 

 • Wellness consultation ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์
 • Body Composition Analysis การวัดสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกาย
 • Testosterone ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
 • Estradiols ฮอร์โมนเอสโตรเจน
 • Progesterone ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
 • FSH ฮอร์โมนควบคุมการตกไข่
 • LH ฮอร์โมนการเจริญพันธุ์
 • DHEAS ฮอร์โมนต่อมหมวกไต
 • SHBG โปรตีนขนส่งฮอร์โมน
 • Thyroid Hormone ฮอร์โมนไทรอยด์ 3 รายการ
 • PTH ฮอร์โมนพาราไทรอยด์
 • Insulin ฮอร์โมนอินซูลิน
 • Cortisol ฮอร์โมนความเครียด
 • IGF-1 โกรทฮอร์โมน
 • IGFBP-3 โปรตีนขนส่ง โกรทฮอร์โมน
ตรวจวัดระดับสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย เพียง 19,800 บาท

Personalized Vitamin

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาลแล้ว
 • นัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่ 092-9936922 หรือ LINE Official : @w9wellness
 • ระยะเวลารอผลตรวจ : 2 สัปดาห์