Sale

Healthithude Wellness Package

39,600.00 ฿ 19,800.00 ฿

โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน ที่ครอบคลุมสมดุลฮอร์โมน วิตามินและแร่ธาตุจำเป็น รวมถึงสารบ่งชี้การอักเสบภายในระบบต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพเรื้อรัง

พิเศษ! รับ Personalized vitamin 1 เดือน ตามผลเลือด

รายละเอียด

Wellness Checkup

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :
  • ไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจเลือด
  • โปรแกรมนี้ไม่รวมรายการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปี
  • W9 Wellness ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • กรุณาโทรนัดหมายก่อนใช้บริการที่ 092-9936922

ระยะเวลารอผลการตรวจ : 2 สัปดาห์