Holistic Weight Management

27,900.00 ฿

Holistic Weight Management เป็นการดูแลรูปร่างแบบองค์รวมที่ผสมผสานไลฟ์สไตล์ เข้ากับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกถึงระดับเซลล์

รายละเอียด

💪🏻 Holistic Weight Management เป็นการดูแลรูปร่างแบบองค์รวมที่ผสมผสานไลฟ์สไตล์ เข้ากับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกถึงระดับเซลล์

ตั้งแต่การตรวจวัด
▶️ ประสิทธิภาพระบบเผาผลาญ
▶️ ประสิทธิภาพการขับสารพิษ
▶️ ประสิทธิภาพการดูดซึมของ
▶️ รูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล

👩🏼‍⚕️ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา และวางแผนการลดหรือควบคุมสมดุลน้ำหนักอย่างตรงจุดที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเห็นผลอย่างยั่งยืน

Holistic Weight

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 

  • หยุดรับประทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทานอยู่ก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 3 วัน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
  • นัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่  092-9936922 หรือ LINE Official : @w9wellness

ระยะเวลารอผลตรวจ : 2 สัปดาห์