ตรวจฮอร์โมน

โปรแกรมที่ยกระดับการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมกว่าการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป วิเคราะห์ปัญหาอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ต่างๆ โดยการตรวจครอบคลุมถึงระดับฮอร์โมน ระดับวิตามินและแร่ธาตุจำเป็น และ ระดับสารบ่งชี้การอักเสบ เพื่อการวางแผนปรับสมดุลสุขภาพได้อย่างแม่นยำ