เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนต่างๆในทุกช่วงวัย ทั้งวัยเด็ก วัยเรียน วัยทำงาน วัยทอง การปรับสมดุลและเสริมสร้างระบบฮอร์โมนให้สมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งฮอร์โมนในร่างกายมีหลายประเภทและทำหน้าที่แตกต่างกัน หากฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานผิดปกติแบบยังไม่มีอาการ ต่อมหมวกไตอ่อนล้า ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ชะลอวัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา