โปรแกรมวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขจัดของเสียและสารพิษของร่างกายที่ครอบคลุมทุกระบบ ลงลึกถึงระดับเซลล์ เพื่อให้การฟื้นฟูสุขภาพของคุณทำได้อย่างตรงจุดมากขึ้น เพราะร่างกายที่กำจัดของเสียได้ดี ช่วยให้การทำงานของร่างกายกลับมามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้อีกครั้ง