การกำจัดของเสียและสารพิษในร่างกาย ซึ่งเราได้รับสารพิษต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหาร ภาชนะที่ใส่ รวมทั้งความเครียด ก็ทำให้ร่างกายมีสารพิษได้