โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ให้กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล โดยการตรวจดูโภชนาการที่เกี่ยวกับพันธุกรรม ภาวะแพ้อาหารแฝง การดีทอกซ์ การควบคุมความอยากอาหาร เพิ่มระดับเมตาบอลิซึม ออกแบบการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล  การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในระยะยาว