การให้สารอาหารและเพิ่มระดับวิตามินผ่านทางน้ำเกลือ สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยตรง