โปรแกรมการเสริมวิตามินเข้าสู่ร่างกายผ่านทางสายน้ำเกลือ ทำให้ร่างกายสามารถนำวิตามินเหล่านั้นไปใช้ได้ทันที เป็นทางเลือกเพื่อฟื้นฟูและเติมความสดชื่นให้กับร่างกายจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว