Urban Toxic Prevention

Detoxification คือ การกำจัดของเสียและสารพิษในร่างกาย ซึ่งร่างกายเราได้รับสารพิษต่างๆ ในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่ปนเปื้อนมากับอาหาร ปนเปื้อนจากภาชนะที่ใส่อาหาร มลภาวะต่างๆ จากอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสารพิษที่ร่างกายเราสร้างขึ้นเองจากความเครียดที่พบเจอในแต่ละวัน โดยปกติร่างกายเราจะมีการขับสารพิษ (Detox) เป็นประจำในทุกวัน แต่ประสิทธิภาพและปริมาณที่แต่ละบุคคลได้รับนั้นไม่เท่ากัน
ยิ่งบุคคลที่อาศัยอยู่ในเมือง การหลีกเลี่ยงที่จะต้องพบเจอและรับมลภาวะ สารพิษต่างๆเข้าสู่ร่างกายในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เหมือนบังคับต้องให้เผชิญกับมลภาวะในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะมลภาวะจากควันของท่อไอเสียรถยนต์ ฝุ่นละอองที่ปะปนมาในอากาศ โดยเฉพาะ ฝุ่น PM 2.5 ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น นี่ยังไม่รวมไปถึง สารพิษที่อาจได้รับจากการรับประทานอาหารในแต่ละวัน  ทุกปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น การหันมาดูแลและใส่ใจ ถึงประสิทธิภาพของระบบการขับสารพิษของร่างกายสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในเมือง จึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนัก และ ให้ความสำคัญ

W9 Urban Toxic Prevention

Immune Booster
Immune Booster

โปรแกรมให้วิตามินทางหลอดเลือดดำ เสริมสร้างเกราะให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย

IV-Drip_UrbanDetox-
Urban Detox

โปรแกรมให้วิตามินทางหลอดเลือดดำ เพื่อส่งเสริมการขับสารพิษ มลภาวะต่างๆ ออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้น

Daily Immune Pack
Daily Immune Booster Pack

เซ็ตวิตามิน 5 แคปซูล ที่รวบรวมวิตามินที่จำเป็นในแต่ละวัน เพื่อช่วยให้การเสริมภูมิต้านและบำรุงร่างกายให้แข็งแรงจากภายในทำได้อย่างต่อเนื่องในทุกวัน

Daily Immune
Daily Immune Supplement

วิตามินสูตรที่รวบรวมวิตามินที่มีผลการวิจัยรองรับล่าสุดในการช่วยเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงจากภายในอย่างต่อเนื่องในทุกวัน

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ