โปรแกรมตรวจสุขภาพองค์รวม 45 รายการ
W9 Signature Wellness Package

โปรแกรมตรวจสุขภาพองค์รวม 45 รายการ ที่ครอบคลุมการตรวจทุกระบบ  ระดับฮอร์โมน วิตามิน และการอักเสบในระบบต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือผู้ที่ต้องการตรวจสมดุลสุขภาพเชิงป้องกันที่ลงลึกมากยิ่งขึ้นกว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน

Toxin Heavy Metal 5 Items

 • Lead in blood – ตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด
 • Mercury in blood – ตรวจระดับสารปรอทในเลือด
 • Cadmium in blood – ตรวจระดับสารแคดเมียมในเลือด
 • Aluminium in blood – ตรวจระดับสารอลูมิเนียมในเลือด
 • Arsenic – ตรวจระดับสารหนู

20 Vitamins & Antioxidants

 • Total Vitamin D3 (25-OH)
 • Vitamin A
 • Vitamin C
 • a-tocopherol
 • Gamma E
 • a-carotene
 • Lycopene
 • Lutein
 • Zeaxanthin
 • B-cryptoxanthin
 • Calcium
 • Magnesium
 • Iron
 • Folate
 • Co Q 10
 • Zinc
 • Copper
 • Selenium
 • Chromium

15 Complete Hormones

 • Thyroid Function (FT3, FT4, TSH)
 • Parathyroid Hormone (PTH)
 • Adrenal hormone (DHEAs)
 • Stress Hormone (Cortisol)
 • Fasting Insulin level
 • Testosterone
 • SHBG
 • Estradiols
 • Progesterone
 • Fertility Hormone (FSH)
 • Lutinizing Hormone (IGF-a)
 • IGF-BP3

Wellness Biomarkers 7 รายการ

 • Detoxification Marker (Homocysteine level)
 • Hs-CRP – ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • Ferritin level – ระดับการอักเสบจากไขมันพอกตับ
 • Insulin Resistance (HOMA-IR) ภาวะดื้อต่ออินซูลิน
 • Free & Bioavailable Testosterone (Active) *Male
 • Estrogen Dominant (Pg/E2) Ratio *Female
 • Body Composition Analysis (BIA) องค์ประกอบร่างกาย

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ