มรดกทางพันธุกรรมกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

มะเร็งบางชนิดมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยปกติแล้วทุกคนม […]