ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

ทีมแพทย์ของเรา

นพ. พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ (หมอบาย)
พญ .ภัทรลดา ฤทธิวงศ์ (หมอไอซ์)
นพ.กฤศ ธิติรังสี (หมอนำ)
แพทย์หญิงนันภกร เหลืองอร่าม (หมออุ๊)
แพทย์หญิงอารยา ดำเนินสวัสดิ์ (หมอแอม)

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

error: Content is protected !!