ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

Vision

W9 Wellness Center เกิดจากความตั้งใจที่อยากให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพก่อนการเกิดโรค การตรวจสุขภาพเชิงลึกจะช่วยให้ทราบต้นตอของปัญหาสุขภาพที่เป็นสัญญาณบอกเหตุต่างๆ สามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างตรงจุด ลดความเสี่ยงก่อนเกิดโรคภัยที่ไม่คาดคิดในอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในทุกช่วงวัย คือหัวใจหลักสำคัญของเรา

Lifestyle Modification

หัวใจหลักสำคัญของ
W9 Wellness Center

W9 Wellness Center เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันก่อนเกิดโรค เพื่อสร้างสมดุลสุขภาพที่ทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีปราศจากโรค ให้คุณได้ใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการให้ได้นานที่สุด ภายใต้การดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การป้องกัน

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทางเลือกดูแลสุขภาพก่อนเกิดโรค
W9 Wellness Center
โรงพยาบาลพระรามเก้า และสาขาเพลินจิตเซ็นเตอร์

ทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของ W9 Wellness Center พร้อมจะดูแลและให้บริการผู้รับบริการทุกท่านในระดับ Premium

ข่าวสารอื่นๆ

เพราะไลฟ์สไตล์การทำงานและใช้ชีวิตของคนเมืองในแต่ละวันล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ดังนั้นการดูแลร่างกายให้เกิดความสมดุล เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยป้องกันก่อนเกิดโรค W9

ตรวจจุลินทรีย์ในช่องปาก เปิดตัวแห่งแรกในไทย W9 Wellness ผนึกพาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่ที่ฮ่องกง