ทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูความเสื่อม

หมดกังวลกับการต้องออกจากบ้านเพื่อให้คุณได้รักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

โทร 092 993 6922

OUR DOCTORS

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์

Pijak Wongvisit, MD.

นพ. พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ (หมอบาย)

SCHEDULE
Day : Monday / Wednesday / Friday / Saturday
Time : 9.00 am – 5.00 pm

  Specialization & Interest

  • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine, Public Health)
  • การปรับสมดุลฮอร์โมน (Anti-Aging Hormone Balance)
  • การลดน้ำหนักองค์รวม (Holistic Weight Management)
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Modification)
  • การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic Counseling)
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine)

  Education & Training

  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Chulalongkorn University
  • Preventive Medicine, Public Health, The Medical Council of Thailand
  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)
  • Fellowship in Stem Cell Therapy, Metabolic Medical Institute (MMI)
  • Applying Functional Medicine in Clinical Practice (AFMCP) Institute for Functional Medicine (IFM)
  • International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) Australasian Society of Lifestyle Medicine (ASLM)
  • International Postgraduate Medical Training (IPMT) for Anthroposophic Medicine
  • Bio-Identical Hormone Replacement Therapy (BHRT)
  • SNPs Interpretation and Personalized Nutrigenomics (DNA Life)
  • European & International Congress on Obesity (ECOICO 2020) by EASO & World Obesity
  • Novo Nordisk Virtual Obesity Preceptorship Programme 2020 endorsed by EASO
  • International Diabetes Federation (IDF) Congress 2019 (Busan, Korea)
  • Age Management Medicine Conference (AMMG) Miami, Florida
  • Orthomolecular Medicine Conference (ISOM) Tokyo, Japan
  • Chelation Therapy, Chelation Medical Association Thailand
  • Medical Cannabis, Chulabhorn International College of Medicine
  • Enzyme Therapy, Thai Integrative Medical Association
  • Anti-Aging Sports & Wellness Medicine, MFU
  • Autologous Stem Cell Harvesting Isolation and PRP (Ageless Institute, Florida)
  • Hand-on Fat Surgery Workshop, Lilac Academy of Fat Surgery (BLC Clinic, Seoul Korea)
  • Breast Augmentation and Reconstruction by Lipotransfer (BEAULI ASIA, Bangkok)
  • Certificate in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM)
  พญ. ภัทรลดา ฤทธิวงศ์

  Pattaralada Rittiwong, MD.

  พญ .ภัทรลดา ฤทธิวงศ์ (หมอไอซ์)

  SCHEDULE
  Day : Monday / Tuesday / Friday / Sunday
  Time : 9.00 am – 5.00 pm

   Specialization & Interest

   • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)
   • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Medicine)
   • โภชนาการเพื่อสุขภาพ (Nutrition Wellness)
   • การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic Counseling)
   • การขับสารพิษแบบองค์รวม (Holistic Detoxification)
   • การแพทย์แบบบูรณาการสุขภาพและความงาม (Integrative Medicine and Beauty)
   • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging and Regenerative Medicine)

   Education & Training

   • INSTRUCTOR OF COLON HYDROTHERAPY, USA : International Association of Colon Hydrotherapy (I-ACT), USA
   • Preventive Medicine, Public Health, The Medical Council of Thailand
   • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)
   • Applying Functional Medicine in Clinical Practice (AFMCP) -Institute for Functional Medicine (IFM)
   • International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) Australasian Society of Lifestyle Medicine (ASLM)
   • Suranaree University of Technology, Thailand
   • Special lecturer and guest speaker in anti-aging and regenerative medicine at Maefahluang university
    The 28th Mini Master of Management in Health, ASEAN Institute for Health Development (AIHD), Mahidol University and Thailand Preventive Medicine
   • SNPs Interpretation and Personalized Nutrigenomics (DNA Life), Singapore
   • Chelation Therapy, Chelation Medical Association Thailand
   • Medical Cannabis, Chulabhorn International College of Medicine
   • Enzyme Therapy, Thai Integrative Medical Association
   • Anti-Aging Sports & Wellness Medicine, MFU
   • Certificate in attendance, Gut Microbiome for Healthy and Happy Life, Mahidol University
   • Bio-Identical Hormone Replacement Therapy (BHRT)
   • ADVANCED NUTRITION FOR WELLNESS, IFNW, THAILAND
   • ADVANCE CARDIAC LIFE SUPPORT : The heart association of Thailand under the Royal patron age of the king
   • 3rd SMART : The Third Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand : Dhurakij Pundit University หัวข้อ NK cell and Apply
   • Wincell Research inatitute หัวข้อ การประยุกต์ความรู้และการใช้สเต็มเซลล์ (Cell therapy) และสารสกัดจากรก ในคนไข้ชะลอวัย

   JUTAMAS KATHONG, M.D.

   พญ. จุฑามาศ ค้าทอง (หมอตุ๊กตา)

   SCHEDULE
   Day : Wednesday / Thursday / Saturday
   Time : 9.00 am – 5.00 pm

    Specialization & Interest

    • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)
    • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging and Regenerative Medicine)
    • ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหาร (American Board of Nutritional Wellness)

    Education & Training

    • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
    • Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW)
    • American Board certified in Nutritional Wellness (CNW)
    • การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องคีเลชั่นบำบัด สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
    • Certificate of training IV nutrition therapy for Wellness and Chronic disease; module 2, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of training in Advance Nutrition for Wellness, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of training in Medicinal and Nutritional Herbology, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of completion in Functional Food for Chronic Disease, Functional Food Institute, Texas, USA
    • Certificate of attendance in Gut Microbiome for Healthy and Happy Life, Mahidol University, Thailand.
    • Certificate of training in Advanced Metabolic Nutrition for Weight Management, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of attendance in Practical Cell Therapy, Association of Cell Therapy, Thailand.
    • Certificate of training in IV nutrition therapy for Wellness and Chronic disease; module 1, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of attendance in “Stem Cells in Aesthetics”, H.E.A.T. international Anti-Aging Workshop, Thailand.
    • อบรมเชิงปฎิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 “เอนไซน์บำบัด รุ่นที่ 1” โดยสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย ร่วมกัย กองการแพทย์ทางเลือก
    • วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นที่ 27” จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
    • Certificate of training in Nutritional Immunology, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of attendance in “Ambulatory Medicine 2020; Ambulatory Medicine 5.0”, Ambulatory Medicine Association, Thailand.
    • Certificate of training in Nutrition for Cancer, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • อบรมอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ ประจำปี 2563 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    • อบรมเชิงปฎิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2563 “โภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 2” โดยสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย ร่วมกับ กองการแพทย์ทางเลือก
    นพ.กฤศ ธิติรังสี

    Krit Thitirangsi, MD.

    นพ.กฤศ ธิติรังสี (หมอนำ)

    SCHEDULE
    Day :  Monday / Wednesday / Thursday / Sunday
    Time : 9.00 am – 5.00 pm

     Specialization & Interest

     • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)
     • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Medicine)
     • โภชนาการเพื่อสุขภาพ (Nutrition Wellness)
     • การแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine)
     • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging and Regenerative Medicine)
     • การปรับสมดุลฮอร์โมนแบบองค์รวม (Hormonal Adjustment)

     Education & Training

     • Doctor of Medicine, Shanghai Medical College, Fudan University
     • American Board of Anti-Aging & Regenerative Medicine (ABAARM), Florida, USA
     • American Board Certified in Nutritional Wellness (CNW), California, USA
     • Diploma in Anti-Aging and Regenerative Medicine, Dhurakij Pundit University
     • Fellowship in Acupuncture and Moxibustion, Royal Thai Army Medical Department in affiliation with Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
     • Advance Nutrition for Wellness training program, Integrative Nutrition and Herbal Medicine Association
     • Nutrition for Cancer Training Program, Integrative Nutrition and Herbal Medicine Association
     • The 28th Mini Master of Management in Health, ASEAN Institute for Health Development (AIHD), Mahidol University and Thailand Preventive Medicine
     • Specialized Training in Mistletoe Therapy, International Integrated Oncology Training
     • Certificate in Enzyme Therapy Workshop, Thai Integrative Medical Association
     • Certificate in Practical Cell Therapy, Association of Cell Therapy, Thailand
     • Certificate in attendance, Gut Microbiome for Healthy and Happy Life, Mahidol University
     • Certificate in Chelation Therapy, Chelation Medical Association, Thailand
     • Certificate of attendance, Word Society of Anti-Aging Medicine Conference Thailand 2018
     • Certificate of attendance, 9th Annual A4M Thailand Conference, American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine
     • Certificate in Homeopathy: Hahnemann and Boeninghausen Way, Institute for Homoeopathic Medicine
     • Certificate in Osteopathy Training Module2: Cranio-Sacral Technique
     • Certificate of training in Total Body Modification Module 1&2
     • Certificate of attendance, Essential Skin Diseases for Non-Dermatologist Conference, Ramathibodi Hospital
     • Li Ka Shing scholarship exchange program, Prince of Wales Hospital, Chinese University of Hong Kong

     Vachrintr Sirisapsombat, MD.

     ดร.นพ.วัชรินทร์ ศิริทรัพย์สมบัติ (หมอเอ)

     SCHEDULE
     Day :  Tuesday / Thursday
     Time : 9.00 am – 5.00 pm

      Specialization & Interest

      • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine, Public Health)
      • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine)
      • การแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine)
      • การแพทย์โอมีโอพาธีย์ (Homeopathic Medicine)

      Education & Training

      • Doctor Philosophy Program in Anti-Aging and Regenerative Medicine, Maefahluang university
      • Science in Anti-Aging and Regenerative Medicine, Maefahluang university
      • Diploma of The Thai Board of Preventive medicine (Public Health)
      • Certificate of Homeopathy, Belgian school of Homeopathy
      • Certificate of Marihuana for Medical use, Department of Medical Services
      • Certificate of Building Biologist, Paul-Schmidt-Akademie
      • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Chulalongkorn University
      • Faculty of Allied Health Sciences (Medical Technology), Chulalongkorn University
      • Special lecturer and guest speaker in anti-aging and regenerative medicine at Maefahluang university
      • Intregative medicine doctor at Chareonkrung pracharak hospital
      • Intregative medicine doctor at Vibharam hospital
      • Intregative medicine doctor at Maefahluang hospital
      • Certificate of achievement in enzyme therapy
      • Attendance in workshop osteopathy: Module I-VII
      • Attendance in workshop total body modification’s module I, II and III
      • Attendance in the Experience with Chelation Therapy: New Chelation Miracle, 2016
      • Certificate of achievement in Dhurakij Pundit university training program for Bach flower remedies
      • Attendance in Conscious-Subconscious Mind Body Connection (CSMBC) module 1 & 2 by Dr.Daniel Paul Eugene Nicolle
      • Certificate of attendance in Thammasart training course for dry needling in head neck and shoulder myofascial pain syndrome
      • Certificate of attendance in 5th introduction to practical cell therapy workshop
      • เวชศาสตร์ชะลอวัยโปรไบโอติกส์ เล่ม 3
      หมออิ๊กกี้

      Chayanan Wongkaew, MD.

      แพทย์หญิงชญานันท์ วงษ์แก้ว (หมออิ๊กกี้)

      SCHEDULE
      Day : Tuesday / Friday
      Time : 9.00 am – 5.00 pm

       Specialization & Interest

       • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)
       • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Medicine)
       • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging and Regenerative Medicine)

       Education & Training

       • Preventive Medicine Public Health
       • American Board of Antiaging and Regenerative Medicine (ABAARM)
       • Master of Science (Anti-Aging and Regenerative Medicine), Dhurakij Pundit University, TH
       • Doctor of Medicine, College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University, TH
       • Completion of the Course Hospital Management Program, Dhurakij Pundit University, Dec 2021
       • Participated in the Live activity titled International Conference on Nutrition in Medicine, The George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Jul 2021.
       • Completed Training on Precision Nutrition, Center of Integrative Functional Nutrition and Wellness, Apr 2021
       • Participated in the H.E.A.T. International Anti-Aging Workshop “Stem Cell in Aesthetics” in Bangkok, Oct 2020
       • Completed Training on Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor, The Royal College of Family Physicians of Thailand, Sep 2020
       • Completed Training on Mini Master of Management in Health, ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Jul 2020
       • Completed the Healthcare Innovation Training & Entrepreneurship Exploration 2020, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Jan 2020
       • Completed Training on IV Nutrition Therapy for Wellness and Chronic Diseases, Center of Integrative Functional Nutrition and Wellness, Sep 2019
       • Participated in the H.E.A.T. Anti-Aging Workshop “Detoxification and Chelation” in Bangkok, June 2019
       • Participated in the 18th Chelation Therapy, Chelation Medical Association, Thailand, May 2019
       • Completed Training on Integrative Functional Nutrition, Center of Integrative Functional Nutrition and Wellness, Apr 2019
       • Participated as a Speaker “Comparison Effect of Black Glutinous Rice and Black Non-Glutinous Rice on Blood Glucose and Insulin Levels in People with Normal Blood Glucose” in the 10th Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine in Bangkok, Sep 2018
       • Participated in 9th Master Class on Aging 2018, Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University, May 2018
       • Participated in Integrated Menopause Conference, Vitallife, Bumrungrad Hospital, Nov 2017
       • Completed Abdominal Ultrasound Training for Medical Doctors, Faculty of Medicine and Public Health, HRH Princess Chulabhorn College of Medical Science, May 2017