ทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูความเสื่อม

หมดกังวลกับการต้องออกจากบ้านเพื่อให้คุณได้รักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

โทร 092 993 6922

OUR DOCTORS

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์

Pijak Wongvisit, MD.

นพ. พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ (หมอบาย)

SCHEDULE
Day : Monday / Thursday / Friday / Saturday
Time : 9.00 am – 5.00 pm

  Specialization & Interest

  • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine, Public Health)
  • การปรับสมดุลฮอร์โมน (Anti-Aging Hormone Balance)
  • การลดน้ำหนักองค์รวม (Holistic Weight Management)
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Modification)
  • การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic Counseling)
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine)

  Education & Training

  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Chulalongkorn University
  • Preventive Medicine, Public Health, The Medical Council of Thailand
  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)
  • Fellowship in Stem Cell Therapy, Metabolic Medical Institute (MMI)
  • Applying Functional Medicine in Clinical Practice (AFMCP) Institute for Functional Medicine (IFM)
  • International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) Australasian Society of Lifestyle Medicine (ASLM)
  • International Postgraduate Medical Training (IPMT) for Anthroposophic Medicine
  • Bio-Identical Hormone Replacement Therapy (BHRT)
  • SNPs Interpretation and Personalized Nutrigenomics (DNA Life)
  • European & International Congress on Obesity (ECOICO 2020) by EASO & World Obesity
  • Novo Nordisk Virtual Obesity Preceptorship Programme 2020 endorsed by EASO
  • International Diabetes Federation (IDF) Congress 2019 (Busan, Korea)
  • Age Management Medicine Conference (AMMG) Miami, Florida
  • Orthomolecular Medicine Conference (ISOM) Tokyo, Japan
  • Chelation Therapy, Chelation Medical Association Thailand
  • Medical Cannabis, Chulabhorn International College of Medicine
  • Enzyme Therapy, Thai Integrative Medical Association
  • Anti-Aging Sports & Wellness Medicine, MFU
  • Autologous Stem Cell Harvesting Isolation and PRP (Ageless Institute, Florida)
  • Hand-on Fat Surgery Workshop, Lilac Academy of Fat Surgery (BLC Clinic, Seoul Korea)
  • Breast Augmentation and Reconstruction by Lipotransfer (BEAULI ASIA, Bangkok)
  • Certificate in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM)
  พญ. ภัทรลดา ฤทธิวงศ์

  Pattaralada Rittiwong, MD.

  พญ .ภัทรลดา ฤทธิวงศ์ (หมอไอซ์)

  SCHEDULE
  Day : Monday / Tuesday / Friday / Sunday
  Time : 9.00 am – 5.00 pm

   Specialization & Interest

   • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)
   • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Medicine)
   • โภชนาการเพื่อสุขภาพ (Nutrition Wellness)
   • การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic Counseling)
   • การขับสารพิษแบบองค์รวม (Holistic Detoxification)
   • การแพทย์แบบบูรณาการสุขภาพและความงาม (Integrative Medicine and Beauty)
   • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging and Regenerative Medicine)

   Education & Training

   • INSTRUCTOR OF COLON HYDROTHERAPY, USA : International Association of Colon Hydrotherapy (I-ACT), USA
   • Preventive Medicine, Public Health, The Medical Council of Thailand
   • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)
   • Applying Functional Medicine in Clinical Practice (AFMCP) -Institute for Functional Medicine (IFM)
   • International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) Australasian Society of Lifestyle Medicine (ASLM)
   • Suranaree University of Technology, Thailand
   • Special lecturer and guest speaker in anti-aging and regenerative medicine at Maefahluang university
    The 28th Mini Master of Management in Health, ASEAN Institute for Health Development (AIHD), Mahidol University and Thailand Preventive Medicine
   • SNPs Interpretation and Personalized Nutrigenomics (DNA Life), Singapore
   • Chelation Therapy, Chelation Medical Association Thailand
   • Medical Cannabis, Chulabhorn International College of Medicine
   • Enzyme Therapy, Thai Integrative Medical Association
   • Anti-Aging Sports & Wellness Medicine, MFU
   • Certificate in attendance, Gut Microbiome for Healthy and Happy Life, Mahidol University
   • Bio-Identical Hormone Replacement Therapy (BHRT)
   • ADVANCED NUTRITION FOR WELLNESS, IFNW, THAILAND
   • ADVANCE CARDIAC LIFE SUPPORT : The heart association of Thailand under the Royal patron age of the king
   • 3rd SMART : The Third Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand : Dhurakij Pundit University หัวข้อ NK cell and Apply
   • Wincell Research inatitute หัวข้อ การประยุกต์ความรู้และการใช้สเต็มเซลล์ (Cell therapy) และสารสกัดจากรก ในคนไข้ชะลอวัย

   JUTAMAS KATHONG, M.D.

   พญ. จุฑามาศ ค้าทอง (หมอตุ๊กตา)

   SCHEDULE
   Day : Tuesday / Wednesday / Saturday
   Time : 9.00 am – 5.00 pm

    Specialization & Interest

    • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)
    • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging and Regenerative Medicine)
    • ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหาร (American Board of Nutritional Wellness)

    Education & Training

    • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
    • Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW)
    • American Board certified in Nutritional Wellness (CNW)
    • การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องคีเลชั่นบำบัด สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
    • Certificate of training IV nutrition therapy for Wellness and Chronic disease; module 2, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of training in Advance Nutrition for Wellness, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of training in Medicinal and Nutritional Herbology, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of completion in Functional Food for Chronic Disease, Functional Food Institute, Texas, USA
    • Certificate of attendance in Gut Microbiome for Healthy and Happy Life, Mahidol University, Thailand.
    • Certificate of training in Advanced Metabolic Nutrition for Weight Management, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of attendance in Practical Cell Therapy, Association of Cell Therapy, Thailand.
    • Certificate of training in IV nutrition therapy for Wellness and Chronic disease; module 1, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of attendance in “Stem Cells in Aesthetics”, H.E.A.T. international Anti-Aging Workshop, Thailand.
    • อบรมเชิงปฎิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 “เอนไซน์บำบัด รุ่นที่ 1” โดยสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย ร่วมกัย กองการแพทย์ทางเลือก
    • วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นที่ 27” จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
    • Certificate of training in Nutritional Immunology, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of attendance in “Ambulatory Medicine 2020; Ambulatory Medicine 5.0”, Ambulatory Medicine Association, Thailand.
    • Certificate of training in Nutrition for Cancer, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • อบรมอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ ประจำปี 2563 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    • อบรมเชิงปฎิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2563 “โภชนเวชศาสตร์ รุ่นที่ 2” โดยสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย ร่วมกับ กองการแพทย์ทางเลือก
    นพ.กฤศ ธิติรังสี

    Krit Thitirangsi, MD.

    นพ.กฤศ ธิติรังสี (หมอนำ)

    SCHEDULE
    Day :  Wednesday / Thursday / Sunday
    Time : 9.00 am – 5.00 pm

     Specialization & Interest

     • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)
     • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Medicine)
     • โภชนาการเพื่อสุขภาพ (Nutrition Wellness)
     • การแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine)
     • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging and Regenerative Medicine)
     • การปรับสมดุลฮอร์โมนแบบองค์รวม (Hormonal Adjustment)

     Education & Training

     • Doctor of Medicine, Shanghai Medical College, Fudan University
     • Preventive Medicine, Public Health, Medical Council of Thailand
     • American Board of Anti-Aging & Regenerative Medicine (ABAARM)
     • American Board Certified in Nutritional Wellness (CNW)
     • Stem Cell Therapeutics, Stanford School of Medicine, Center for Professional Development
     • Fellowship in Acupuncture and Moxibustion, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
     • Diploma in Anti-Aging and Regenerative Medicine, Dhurakij Pundit University

     • Advance Nutrition for Wellness training program, Integrative Nutrition and Herbal Medicine Association
     • Nutrition for Cancer Training Program, Integrative Nutrition and Herbal Medicine Association
     • The 28th Mini Master of Management in Health, ASEAN Institute for Health Development (AIHD), Mahidol University and Thailand Preventive Medicine
     • Specialized Training in Mistletoe Therapy, International Integrated Oncology Training
     • Certificate in Enzyme Therapy Workshop, Thai Integrative Medical Association
     • Certificate in Practical Cell Therapy, Association of Cell Therapy, Thailand
     • Certificate in attendance, Gut Microbiome for Healthy and Happy Life, Mahidol University
     • Certificate in Chelation Therapy, Chelation Medical Association, Thailand
     • Certificate of attendance, Word Society of Anti-Aging Medicine Conference Thailand 2018
     • Certificate of attendance, 9th Annual A4M Thailand Conference, American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine
     • Certificate in Homeopathy: Hahnemann and Boeninghausen Way, Institute for Homoeopathic Medicine
     • Certificate in Osteopathy Training Module2: Cranio-Sacral Technique
     • Certificate of training in Total Body Modification Module 1&2
     • Certificate of attendance, Essential Skin Diseases for Non-Dermatologist Conference, Ramathibodi Hospital
     • Li Ka Shing scholarship exchange program, Prince of Wales Hospital, Chinese University of Hong Kong
     หมออิ๊กกี้

     Chayanan Wongkaew, MD.

     แพทย์หญิงชญานันท์ วงษ์แก้ว (หมออิ๊กกี้)

     SCHEDULE
     Day : Friday
     Time : 9.00 am – 5.00 pm

      Specialization & Interest

      • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)
      • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Medicine)
      • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging and Regenerative Medicine)

      Education & Training

      • Preventive Medicine Public Health
      • American Board of Antiaging and Regenerative Medicine (ABAARM)
      • Master of Science (Anti-Aging and Regenerative Medicine), Dhurakij Pundit University, TH
      • Doctor of Medicine, College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University, TH
      • Completion of the Course Hospital Management Program, Dhurakij Pundit University, Dec 2021
      • Participated in the Live activity titled International Conference on Nutrition in Medicine, The George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Jul 2021.
      • Completed Training on Precision Nutrition, Center of Integrative Functional Nutrition and Wellness, Apr 2021
      • Participated in the H.E.A.T. International Anti-Aging Workshop “Stem Cell in Aesthetics” in Bangkok, Oct 2020
      • Completed Training on Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor, The Royal College of Family Physicians of Thailand, Sep 2020
      • Completed Training on Mini Master of Management in Health, ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Jul 2020
      • Completed the Healthcare Innovation Training & Entrepreneurship Exploration 2020, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Jan 2020
      • Completed Training on IV Nutrition Therapy for Wellness and Chronic Diseases, Center of Integrative Functional Nutrition and Wellness, Sep 2019
      • Participated in the H.E.A.T. Anti-Aging Workshop “Detoxification and Chelation” in Bangkok, June 2019
      • Participated in the 18th Chelation Therapy, Chelation Medical Association, Thailand, May 2019
      • Completed Training on Integrative Functional Nutrition, Center of Integrative Functional Nutrition and Wellness, Apr 2019
      • Participated as a Speaker “Comparison Effect of Black Glutinous Rice and Black Non-Glutinous Rice on Blood Glucose and Insulin Levels in People with Normal Blood Glucose” in the 10th Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine in Bangkok, Sep 2018
      • Participated in 9th Master Class on Aging 2018, Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University, May 2018
      • Participated in Integrated Menopause Conference, Vitallife, Bumrungrad Hospital, Nov 2017
      • Completed Abdominal Ultrasound Training for Medical Doctors, Faculty of Medicine and Public Health, HRH Princess Chulabhorn College of Medical Science, May 2017
      หมอแพรว W9 Wellness

      Dr. Pichanun Jungpattanapong, M.D.

      แพทย์หญิงพิชานัน จึงพัฒนาพงษ์ (หมอแพรว)

      SCHEDULE
      Day : Wednesday / Thursday
      Time : 9.00 am – 5.00 pm

       Specialization & Interest

       • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)
       • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Medicine)
       • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging and Regenerative Medicine)
       • การปรับสมดุลฮอร์โมนแบบองค์รวม (Hormonal Adjustment)
       • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine)
       • เวชศาสตร์ฟื้นฟู Hyperbaric Medicine
       • การลดน้ำหนักองค์รวม (Holistic Weight Management)

       Education & Training

       • Bachelor’s degree Doctor of Medicine, Chulalongkorn university
       • Certified Occupational Medicine, Nopparat Rajathanee Hospital, Bangkok
       • Present Master of Science Program in Anti-Aging and Regenerative Medicine at Dhurakij Pundit University
       • American Board Antiaging and Regenerative medicine
       • Dermatology for general practice Ramathibodi Hospital
       • Current Issues in Dermatology 2017 Chulalongkorn Hospital
       • Cosmetic dermatology and live demonstration workshop, Ramathibodi Hospital
       • Training Course in Cosmetic Dermatology, Division of Dermatology, Mahidol University 2017
       • New Episodes of Immortality 2017 Mae Fah Luang Hospital
       • Nutrition review: Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand
       • Annual meeting CBT Thailand,CBT Alliance of Thailand 2019
       • MEDICAL CANNABIS AND CANNABENOIDS RAMA-CHULA-PRINCE SONGKLA 2019
       • COGNITION, NEUROPHYCOLOGY AND DEMENTIA, Mahidol University 2020
       • ADAC WEEKEEND FORUM AND WORK SHOP 2022
       • PRACTICAL PEARLS FOR LONG TERM CARE IN HE NEW NORMAL ERA 2021
       • STEM CELL IN AESTHETICS HAND ON AND WORK SHOP H.E.A.T 2022 -BHRT IN ANTIAGING AND REGENERATIVE MEDICINE H.E.A.T 2022
       • INTERPRETATION OF URINE ORGANIC TEST BY CELFIX CLINIC AND LAB 2022
       • Member of SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
       • Training Course in Fundamental Training in Hyperbaric Medicine, NAVAL MEDICAL DEPARTMENT, ROYAL THAI NAVY 2022
       • H.E.A.T. Workshop on “Practical Bioidentical Hormone Replacement Therapy”, Health Education & Academics (Thailand) 2023
       • Mini Management in Lifestyle Medicine 2023,Preventive medicine,Ministry of health,Thailand
       นันภกร เหลืองอร่าม

       Dr. Nanphakorn Leoungaram, M.D.

       แพทย์หญิงนันภกร เหลืองอร่าม (หมออุ๊)

       SCHEDULE
       Day : Tuesday/ Saturday
       Time : 9.00 am – 5.00 pm

        Specialization & Interest

        • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)
        • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Medicine)
        • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging and Regenerative Medicine)

        Education & Training

        • 2023 : Complete of written and oral examination of The American Academy of Anti-Aging Medicine, on process of completely qualify.
        • 2021 – Present : studying in Master of Science Program in Anti-aging and Regenerative Medicine; Dhurakij Pundit University.
        • 2006 – 2009 : Diploma the Thai Board of Otolaryngology ; Center of Excellent Otolaryngology Rajavithi Hospital.
        • 2003 : Doctor of Medicine; Rangsit University.
        • 2021 – Present : Part time Otolaryngologist ; Samitivej Chonburi Hospital.
        • 2017 – 2021 : Full time Otolaryngologist ; Bangkok Hospital Head Quarters.
        • 2013 – 2016 : Full time Otolaryngologist ; Queen Sirikit National Institute of Child Health.
        • And part time Otolaryngologist ; Samitivej Srinakarin Hospital.
        • 2011 – 2012 : Part time Otolaryngologist ; Vibharam Hospital and Bangna Hospital.
        • 2009 – 2010 : Full time Otolaryngologist ; Chularat International Hospital.