ทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูความเสื่อม

หมดกังวลกับการต้องออกจากบ้านเพื่อให้คุณได้รักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

โทร 092 993 6922

OUR DOCTORS

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์

Pijak Wongvisit, MD.

นพ. พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์

SCHEDULE
Day : Monday – Saturday
Time : 9.00 am – 5.00 pm

  Specialization & Interest

  • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine, Public Health)
  • การปรับสมดุลฮอร์โมน (Anti-Aging Hormone Balance)
  • การลดน้ำหนักองค์รวม (Holistic Weight Management)
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Modification)
  • การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic Counseling)
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine)

  Education & Training

  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Chulalongkorn University
  • Preventive Medicine, Public Health, The Medical Council of Thailand
  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)
  • Fellowship in Stem Cell Therapy, Metabolic Medical Institute (MMI)
  • Applying Functional Medicine in Clinical Practice (AFMCP) Institute for Functional Medicine (IFM)
  • International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) Australasian Society of Lifestyle Medicine (ASLM)
  • Bio-Identical Hormone Replacement Therapy (BHRT)
  • SNPs Interpretation and Personalized Nutrigenomics (DNA Life)
  • European & International Congress on Obesity (ECOICO 2020) by EASO & World Obesity
  • Novo Nordisk Virtual Obesity Preceptorship Programme 2020 endorsed by EASO
  • International Diabetes Federation (IDF) Congress 2019 (Busan, Korea)
  • Age Management Medicine Conference (AMMG) Miami, Florida
  • Orthomolecular Medicine Conference (ISOM) Tokyo, Japan
  • Chelation Therapy, Chelation Medical Association Thailand
  • Medical Cannabis, Chulabhorn International College of Medicine
  • Enzyme Therapy, Thai Integrative Medical Association
  • Anti-Aging Sports & Wellness Medicine, MFU
  • Autologous Stem Cell Harvesting Isolation and PRP (Ageless Institute, Florida)
  • Hand-on Fat Surgery Workshop, Lilac Academy of Fat Surgery (BLC Clinic, Seoul Korea)
  • Breast Augmentation and Reconstruction by Lipotransfer (BEAULI ASIA, Bangkok)
  • Certificate in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM)
  พญ. ภัทรลดา ฤทธิวงศ์

  Pattaralada Rittiwong, MD.

  พญ .ภัทรลดา ฤทธิวงศ์

  SCHEDULE
  Day : Sunday – Thursday
  Time : 9.00 am – 5.00 pm

   Specialization & Interest

   • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine,Public Health)
   • เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti – Aging Medicine, ABAARM)
   • การขับสารพิษแบบองค์รวม (Holistic Detoxification)

   Education & Training

   • INSTRUCTOR OF COLON HYDROTHERAPY, USA : International Association of Colon Hydrotherapy (I-ACT), USA
   • Suranaree University of Technology, Thailand
   • ADVANCED NUTRITION FOR WELLNESS, IFNW, THAILAND
   • ADVANCE CARDIAC LIFE SUPPORT : The heart association of Thailand under the Royal patron age of the king
   • CERTIFICATION OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE(ACUPUNCTURE) Health Government, Thailand
   • CERTIFICATION OF CELL THERAPY Association of Cell therapy, Thailand
   • CERTIFICATE OF ATTENDANCE IN 6TH ANNUAL MEETING OF “PRACTICAL POINT IN COMMON PRACTICAL POINT IN WEIGHT MANAGEMENT, TAARM
   • CERTIFICATE OF ATTENDANCE IN ADVANCE FUNCTIONAL MEDICINE
   Doctor

   Jutamas Kathong, MD.

   พญ. จุฑามาศ ค้าทอง

   SCHEDULE
   Day :  Thursday and Saturday
   Time : 9.00 am – 5.00 pm

    Specialization & Interest

    • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine, Public Health)
    • โภชนาการเพื่อสุขภาพ (Nutritional Wellness, CNW)
    • วิถีชีวาเวชศาสตร์ หรือ เวชศาสตร์พฤติกรรมการดำเนินชีวิต (Lifestyle Medicine)
    • การลดน้ำหนักองค์รวม (Holistic Weight Management)
    • การแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine)

    Education & Training

    • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
    • American Board certified in Nutritional Wellness (CNW)
    • Preventive Medicine, Public Health, The Medical Council of Thailand
    • IV Nutrition Therapy for Wellness and Chronic disease  (IFNW)
    • Certificate of training in IV nutrition therapy for Wellness and Chronic disease; module 2, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of training in Advance Nutrition for Wellness, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of training in Medicinal and Nutritional Herbology, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of completion in Functional Food for Chronic Disease, Functional Food Institute, Texas, USA.
    • Certificate of attendance in Gut Microbiome for Healthy and Happy Life, Mahidol University, Thailand.
    • Certificate of training in Advanced Metabolic Nutrition for Weight Management, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of attendance in Practical Cell Therapy, Association of Cell Therapy, Thailand.
    • Certificate of training in IV nutrition therapy for Wellness and Chronic disease; module 1, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of attendance in “Stem Cells in Aesthetics”, H.E.A.T. international Anti-Aging Workshop, Thailand.
    • Certificate of training in Nutritional Immunology, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.
    • Certificate of attendance in “Ambulatory Medicine 2020; Ambulatory Medicine 5.0”,  Ambulatory Medicine Association, Thailand.
    • Certificate of training in Nutrition for Cancer, Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW) Center, Thailand.