ทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูความเสื่อม

หมดกังวลกับการต้องออกจากบ้านเพื่อให้คุณได้รักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

โทร 092 993 6922

OUR DOCTORS

Pijak Wongvisit, MD.

นพ. พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์

SCHEDULE
Day : Monday – Saturday
Time : 9.00 am – 5.00 pm

Specialization & Interest

 • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine, Public Health)
 • การปรับสมดุลฮอร์โมน (Anti-Aging Hormone Balance)
 • การลดน้ำหนักองค์รวม (Holistic Weight Management)
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Modification)
 • การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic Counseling)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine)

Education & Training

 • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Chulalongkorn University
 • Preventive Medicine, Public Health, The Medical Council of Thailand
 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)
 • Fellowship in Stem Cell Therapy, Metabolic Medical Institute (MMI)
 • Applying Functional Medicine in Clinical Practice (AFMCP) Institute for Functional Medicine (IFM)
 • International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) Australasian Society of Lifestyle Medicine (ASLM)
 • Bio-Identical Hormone Replacement Therapy (BHRT)
 • SNPs Interpretation and Personalized Nutrigenomics (DNA Life)
 • European & International Congress on Obesity (ECOICO 2020) by EASO & World Obesity
 • Novo Nordisk Virtual Obesity Preceptorship Programme 2020 endorsed by EASO
 • International Diabetes Federation (IDF) Congress 2019 (Busan, Korea)
 • Age Management Medicine Conference (AMMG) Miami, Florida
 • Orthomolecular Medicine Conference (ISOM) Tokyo, Japan
 • Chelation Therapy, Chelation Medical Association Thailand
 • Medical Cannabis, Chulabhorn International College of Medicine
 • Enzyme Therapy, Thai Integrative Medical Association
 • Anti-Aging Sports & Wellness Medicine, MFU
 • Autologous Stem Cell Harvesting Isolation and PRP (Ageless Institute, Florida)
 • Hand-on Fat Surgery Workshop, Lilac Academy of Fat Surgery (BLC Clinic, Seoul Korea)
 • Breast Augmentation and Reconstruction by Lipotransfer (BEAULI ASIA, Bangkok)
 • Certificate in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM)

Pattaralada Rittiwong, MD

พญ .ภัทรลดา ฤทธิวงศ์

SCHEDULE
Day : Sunday – Thursday
Time : 9.00 am – 5.00 pm

About Me

 • เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine,Public Health)
 • เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti – Aging Medicine, ABAARM)
 • การขับสารพิษแบบองค์รวม (Holistic Detoxification)

Experience

 • INSTRUCTOR OF COLON HYDROTHERAPY, USA : International Association of Colon Hydrotherapy (I-ACT), USA
 • Suranaree University of Technology, Thailand
 • ADVANCED NUTRITION FOR WELLNESS, IFNW, THAILAND
 • ADVANCE CARDIAC LIFE SUPPORT : The heart association of Thailand under the Royal patron age of the king
 • CERTIFICATION OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE(ACUPUNCTURE) Health Government, Thailand
 • CERTIFICATION OF CELL THERAPY Association of Cell therapy, Thailand
 • CERTIFICATE OF ATTENDANCE IN 6TH ANNUAL MEETING OF “PRACTICAL POINT IN COMMON PRACTICAL POINT IN WEIGHT MANAGEMENT, TAARM
 • CERTIFICATE OF ATTENDANCE IN ADVANCE FUNCTIONAL MEDICINE