Search
Close this search box.

W9 Acupuncture Program

นอกจากจะช่วยเรื่องแก้อาการปวดแล้ว ยังช่วยรักษาโรคอื่นๆ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ภูมิแพ้ กรดไหลย้อน ประจำเดือนมาไม่ปกติ