คณะนักลงทุน High Net Worth ผู้จัดการกองทุนและ Analyst มาเยี่ยมชม W9 Wellness Center

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คุณ ปรีชาวุฒิ ขุมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน บริษัท Country Group Securities พานักลงทุน High Net Worth ผู้จัดการกองทุนและ Analyst มา เยี่ยมชม W9 Wellness Center และฟังการบรรยายเรื่อง Invest In Health Your Ultimate Wealth กับคุณหมอบาย หรือ นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฏ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Functional Medicine และการลดน้ำหนักแบบองค์รวม ผู้อำนวยการ W9 Wellness Center พร้อมกันนี้ ทาง W9 Wellness Center ได้มอบ Complimentary...

Read more...