W9 DNA for Health

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดโรค และการใช้ยา ช่วยให้เราทราบถึงโอกาสเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ สู่การวางแผนเพื่อปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ถูกทาง หรือเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคตได้ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาทและสมอง โรคมะเร็ง อื่นๆ และการใช้ยา เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 277+ รายการ

ตรวจDNA

ในปัจจุบันคนไทยยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการป้องกันอย่างเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งทั้งๆ ที่โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย ต่อเนื่องยาวนานถึง 20 กว่าปี รวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ โรคถุงลมโปร่งพอง โรคภูมิแพ้ โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ เรารวมกันว่า โรค NCDs หรือ non-communicable diseases เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การตรวจพันธุกรรมผ่าน DNA จะสามารถบอกคนไข้ว่าเค้าควรจะระวังตัวในโรคอะไรบ้าง และแนะนำโปรแกรมตรวจคัดกรองที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลได้

DNA Health Package
รู้สุขภาพตัวเองแบบเชิงลึกจาก DNA ทั้งความเสี่ยงโรคร้ายทางพันธุกรรม
ตลอดจนการตอบสนองต่อยาต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดี และมีความสุขกับการใช้ชีวิต

W9 DNA for Helth บอกอะไรเราได้บ้าง

 1. โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันสูง
 2. โรคสมองและระบบประสาท เช่น อัลไซเมอร์ พาร์คินสัน
 3. โรคมะเร็ง เช่น มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม
 4. โรคที่พบบ่อย เช่น โรคไต โรคเก๊าท์ โรคปอด
 5. โรคติดเชื้อ เช่น โควิด-19 วัณโรค
 6. การใช้ยา เช่น ยาที่อาจจะแพ้
DNA Health Package

W9 DNA for Helth ช่วยให้เรารู้จักร่างกายตัวเองมากยิ่งขึ้น ผ่านการอ่าน “ยีน” เรียนรู้ และป้องกัน ผ่านการตรวจยีนของตัวเอง ทำให้เราสามารถวางแผนการเกิดโรคก่อนล่วงหน้าได้ จากการตรวจเพียงครั้งเดียว

W9 DNA for Helth เหมาะกับใครบ้าง

บุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจสุขภาพ-01

บุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจสุขภาพ

DNA Health Package

ผู้ที่ต้องการวางแผนการดูแลสุขภาพ

DNA Health Package

ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง หรือมีประวัติคนในครอบครัว

DNA Health Package

ไม่ทราบสาเหตุของการแพ้ยา หรือดื้อยา

4 ขั้นตอนง่ายๆ ทำนายอนาคตด้วย DNA

 1. งดน้ำและอาหาร ก่อนทำการตรวจ อย่างน้อย 30 นาที
 2. เก็บตัวอย่าง DNA จากน้ำลาย
 3. ตอบแบบสอบถามด้านพฤติกรรมและสุขภาพ
 4. รับผลตรวจของคุณ

แผนการตรวจเล่ม W9 DNA for Helth

โรคมะเร็ง (Common cancer) 6 รายการ

 • มะเร็งลำไส้ (Colorectal cancer)
 • มะเร็งเต้านม (Breast cancer)
 • มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer)
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)
 • มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer)
 • มะเร็งปอด (Lung cancer)

โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Disease) 5 รายการ

 • โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease)
 • ภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริก (Atrial fibrillation)
 • โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Typc 2 diabctcs)
 • โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
 • ภาวะไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia)

โรคระบบประสาท (Neurological Disease) 5 รายการ

 • โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ (Alzheimer disease)
 • ภาวะซึมเศร้า (Depression)
 • โรคไมเกรน (Migraine)
 • โรคพาร์กินสัน (Parkinson disease)
 • โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โรคที่พบบ่อย (Common Disease) 11 รายการ

 • โรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (non-alcoholic fatty liver disease)
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดี (Gallstone)
 • โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (Inflammatory bowel disease)
 • โรคเกาต์ (Gout)
 • โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)
 • โรคเอสแอลอี (Systemic Lupus Erythematosus)
 • โรคไตเรื้อรัง (Choronic Kidney Disease)
 • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic rhinitis)
 • โรคปวดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
 • โรคต้อหิน (Glaucoma)
 • โรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุ (Age-related macular degeneration, AMD)

โรคติดเชื้อ (Infection) 16 รายการ

 • โรคเอดส์ (AIDS)
 • ไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (Hepatitis B)
 • ไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี (Hepatitis C)
 • คางทูม (Mumps)
 • เริมที่ปาก (Cold sore)
 • งูสวัด (Shingles)
 • หูด (Plantar wart)
 • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial meningitis)
 • คออักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Strep throat)
 • ไข้อีดำอีแดง (Scarlet fever)
 • โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract infection)
 • วัณโรค (Tuberculosis)
 • โรคเรื้อน (Leprosy)
 • การติดเชื้อราในสตรี (Vulvovaginal candidiasis)
 • ปวดอักเสบ (Pneumonia)
 • โรคโควิด19 (COVID-19)

การตอบสนองของยา (Drug and Medicine) 202 ชนิด

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ