Hormone Balance Package

Balance ฮอร์โมน ชีวิตคู่ให้ดีขึ้น โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สมดุลฮอร์โมนเพศ 7 รายการ ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย

ราคา ฿6,900.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมปรับสมดุลฮอร์โมน ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย

Hormone Balance โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สมดุลฮอร์โมนเพศ 7 รายการ ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย

การสร้างสมดุลสสุขภาพได้นั้น ปัจจัยสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นคือการสร้างสมดุลระดับฮอร์โมนต่างๆ นับตั้งแต่ฮอร์โมนเพศ เนื่องจากฮอร์โมนเป็นส่วนที่ช่วยให้การทำงานของร่างกายในระบบที่จำเป็น ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานประสานกันได้อย่างเป็นระบบ

ดังนั้น สมดุลของฮอร์โมนเพศจึงมีความสำคัญต่อระบบประสาทในการควบคุมอารมณ์ การนอนหลับ สมรรถภาพทางเพศ รวมถึงระบบการสร้างพลังงานของร่างกาย ด้วยเหตุนี้การหาต้นเหตุของความไม่สมดุลนั้นจะช่วยให้สามารถรักษาปัญหาสุขภาพได้อย่างตรงจุดเพื่อการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน 

🧪 ตรวจสมดุลฮอร์โมนเพศ 7 รายการ 6,900 บาท
🩺 Hormone Balance ตรวจอะไรบ้าง?

✅ Estradiols
✅ SHBG
✅ DHEAs
✅ Cortisol
✅ Parathyroid Hormone (PTH)
✅ Testosterone (M)
✅ Luteinizing hormone (LH)
✅ Progesterone (F)
✅ Fertility Hormone (FSH)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
    • ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนรับบริการ
    • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    • รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
    • นัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่  092-9936922 หรือ LINE Official : @w9wellness

ระยะเวลารอผลตรวจ : 2 สัปดาห์

แพ็กเกจและโปรโมชั่นอื่นๆ

โปรแกรมตรวจสุขภาพองค์รวม 68 รายการ ที่ครอบคลุมการตรวจทุกระบบ ทั้งการตรวจพื้นฐาน ระดับฮอร์โมน วิตามิน และการอักเสบในระบบต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือผู้ที่ต้องการตรวจสมดุลสุขภาพเชิงป้องกันที่ลงลึกมากยิ่งขึ้นกว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน

ราคา ฿39,000.00 บาท

เป็นการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงที่ใช้เทคนิคพิเศษ (ELISA) ที่ตรวจปฏิกิริยาที่เกิดกับทั้งแอนติบอดีชนิด IgG และสารเชิงซ้อน IC-C3d เพื่อชี้วัดปฏิกิริยาต่ออาหารและสารปนเปื้อนในอาหารเหล่านี้

ช่วยเพิ่มความเที่ยงตรง แม่นยำได้มากถึง 99.1%  เมื่อเทียบกับการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงเทคนิคอื่นๆ ซึ่งจะวัดเฉพาะระดับแอนติบอดีชนิด IgG เท่านั้น

Food Inflammation Test ต่างกับ Food Intolerance Test อย่างไร ⁉ >> คลิก!!

ราคา ฿34,500.00 บาท

Sale!

Long Covid Program ทางลัดบำบัดสุขภาพและฟื้นฟูร่างกาย พร้อมกู้คืนระบบภูมิคุ้มกันเร่งด่วน ฟื้นตัวไวจบในโปรแกรมเดียว

ราคา ฿39,000.00 บาท