โปรแกรมตรวจสมดุลฮอร์โมน 15 รายการ เพิ่มความสำเร็จในการตั้งครรภ์

19,800.00 ฿

อยากมีลูก ไม่ยาก ชวนคู่รักเตรียมความพร้อมสร้างสายใยแห่งครอบครัว สไตล์ Wellness ด้วยแพ็กเกจ ปรับสมดุลฮอร์โมน เพิ่มความสำเร็จในการตั้งครรภ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

มีลูกยาก

🧪  มีลูกยาก โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ระดับสมดุลฮอร์โมน 15 รายการ Complete Hormones เพิ่มความสำเร็จในการตั้งครรภ์

 สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้คู่สมรสบางคู่มีบุตรยากขึ้น ด้วยเหตุว่าความสามารถในการเจริญพันธุ์ หรือความพร้อมของร่างกายที่จะเกิดการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในฝ่ายหญิงจะแปรเปลี่ยนไปตามอายุ โดยความสามารถในการเจริญพันธุ์จะสูงสุดในระหว่างอายุ 20-30 ปี และจะลดลงหลัง 35 ปี และจะต่ำมากภายหลังอายุ 40 ปี เราพบว่ามีคู่สมรสจำนวนไม่น้อยที่เริ่มแต่งงานและพร้อมจะมีบุตรเมื่ออายุหลัง 35 ปี ไปแล้ว ซึ่งจะมีแนวโน้มการมีบุตรยากสูงกว่าคนทั่วไป

เช็กฮอร์โมนหาความไม่สมดุลของการมีลูกยาก Complete Hormones Package

Wellness consultation ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์
Body Composition Analysis การวัดสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกาย
Testosterone ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
Estradiols ฮอร์โมนเอสโตรเจน
Progesterone ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
FSH ฮอร์โมนควบคุมการตกไข่
LH ฮอร์โมนการเจริญพันธุ์
DHEAS ฮอร์โมนต่อมหมวกไต
SHBG โปรตีนขนส่งฮอร์โมน
Thyroid Hormone ฮอร์โมนไทรอยด์ 3 รายการ
PTH ฮอร์โมนพาราไทรอยด์
Insulin ฮอร์โมนอินซูลิน
Cortisol ฮอร์โมนความเครียด
IGF-1 โกรทฮอร์โมน
IGFBP-3 โปรตีนขนส่ง โกรทฮอร์โมน

อยากมีลูก

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

    • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    • รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาลแล้ว
    • นัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่ 092-9936922 หรือ LINE Official : @w9wellness
    • ระยะเวลารอผลตรวจ : 2 สัปดาห์