Oligoscan

6,500.00 ฿

โปรแกรมตรวจวัดระดับแร่ธาตุ และโลหะหนักลงลึกระดับเซลล์ 34 รายการ

รายละเอียด

Oligoscan

Oligoscan เสริมวิตามินและเกลือแร่อย่างตรงจุด เพื่อปรับสมดุลร่างกาย

โปรแกรมตรวจวัดระดับแร่ธาตุ และโลหะหนักลงลึกระดับเซลล์ 34 รายการ

ตรวจระดับสารโลหะหนัก 14 รายการ

เพื่อการวางแผนการขับสารพิษที่ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น

 1. Aluminum
 2. Antimony
 3. Silver
 4. Arsenic
 5. Barium
 6. Beryllium
 7. Bismuth
 8. Cadmium
 9. Mercury
 10. Nickel
 11. Platinum
 12. Lead
 13. Thallium
 14. Thorium
ระดับแร่ธาตุ 20 รายการ

เพื่อการเลือกเสริมหรือปรับแร่ธาตุในร่างกายให้กลับมามีสมดุล

 1. Calcium
 2. Magnesium
 3. Phosphorus
 4. Silicon
 5. Sodium
 6. Potassium
 7. Copper
 8. Zinc
 9. Iron
 10. Manganese
 11. Chromium
 12. Vanadium
 13. Boron
 14. Cobalt
 15. Molybdenum
 16. Iodine
 17. Lithium
 18. Germanium
 19. Selenium
 20. Sulphur
รู้ผลไวในครั้งเดียว
 1. Real time screening สแกนจุดบนฝ่ามือ 4 จุด ไม่ต้องเจาะเลือด
 2. Spectrophotometric analysis วิเคราะห์ด้วยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์
 3. Algorithmic treatment ประเมินผลแบบแม่นยำเฉพาะบุคคล
 4. Rapid Results รู้ผลรวดเร็ว แปรผลเข้าใจง่าย

Oligoscan

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :

 • ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 • โปรแกรมนี้ไม่รวมรายการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปี
 • W9 Wellness ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • กรุณาโทรนัดหมายก่อนใช้บริการที่ 092-9936922

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE ID: @w9wellness
📞: 092-993-6922, 1270