Search
Close this search box.

Telomere Length กุญแจแห่งความลับของอายุที่ยืนยาว

จะเป็นอย่างไรหากอายุร่างกาย แก่เกินกว่าอายุจริง ตรวจเทโลเมียร์ (Telomere Length) กุญแจแห่งความลับของอายุที่ยืนยาว

ราคา ฿15,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

Telomere Length กุญแจแห่งความลับของอายุที่ยืนยาว

จะเป็นอย่างไรหากอายุร่างกาย แก่เกินกว่าอายุจริง

ค้นหาอายุที่แท้จริงของร่างกายด้วยโปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความยาวเทโลเมียร์ เพื่อปรับพฤติกรรมชะลอความชรา เพิ่มอายุขัยให้ยืนยาว ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี Quantitative PCR (qPCR) ที่ทำให้ทราบความยาวของเทโลเมียร์ได้ง่ายและสะดวกขึ้น

ปัจจัยที่เร่งให้เทโลเมียร์หดสั้นลง เร็วกว่าปกติ
 • กรรมพันธุ์
 • มลพิษ สภาพแวดล้อม
 • พฤติกรรมการใช้ชีวิต ความเครียด
 • อาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • การอักเสบในร่างกาย
 • ความอ้วน

ระยะเวลารอผลตรวจ 10 วัน สามารถตรวจติดตามได้ทุกปี หรือทุก 6 เดือน หากมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มทำลายสุขภาพ

ตรวจเทโลเมียร์ (Telomere Length) เพียง 15,000 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :
 • ไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจเลือด
 • โปรแกรมนี้ไม่รวมรายการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปี
 • W9 Wellness ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • กรุณาโทรนัดหมายก่อนใช้บริการที่ 092-9936922 หรือ LINE Official@w9wellness

แพ็กเกจและโปรโมชั่นอื่นๆ

OligoScan คือ โปรแกรมตรวจวัดระดับแร่ธาตุและโลหะหนักระดับเนื้อเยื่อ 34 รายการ

ราคา ฿6,500.00 บาท

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์การทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว NK Cell Activity เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงาน ว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัส หรือเซลล์แปลกปลอม ที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราได้มาน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้วางแผนการป้องกันก่อนเกิดโรค

ราคา ฿180,000.00 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพองค์รวม 68 รายการ ที่ครอบคลุมการตรวจทุกระบบ ทั้งการตรวจพื้นฐาน ระดับฮอร์โมน วิตามิน และการอักเสบในระบบต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือผู้ที่ต้องการตรวจสมดุลสุขภาพเชิงป้องกันที่ลงลึกมากยิ่งขึ้นกว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน

ราคา ฿39,000.00 บาท