Urine Organic Acid Test

18,500.00 ฿

วิเคราะห์ความสมดุลในกระบวนการขับสารพิษ ผ่านการตรวจวัดปริมาณกรดอินทรีย์ที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการทำงานของร่างกายได้ในหลายระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้

What is The Organic Acids Test?

การตรวจ Organic Acids Test ไม่ใช่การตรวจเพื่อการวินิฉัยโรค แต่เป็นการตรวจดูความสมดุลในกระบวนการ เมตาบอลิซึม ของร่างกาย ผ่านการตรวจวัดระดับปริมาณกรดอินทรีย์ ที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะ ซึ่งสามารถสะท้อน ถึงการทํางานของร่างกายได้ในหลายระบบ ซึ่งอาจใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค หรือความผิดปกติ ตั้งแต่ ระดับเซลล์จนถึงการทํางานร่วมกันของอวัยวะต่างๆ เช่น

 • ความผิดปกติในระบบเผาผลาญสารอาหาร (Energy Pathways) 
 • การสร้างพลังงานในระดับเซลล์ (Mitochondrial Function) 
 • สมดุลสารสื่อประสาท (Neurotransmitter Balance) 
 • สมดุลจุลชีพในลําไส้ (Intestinal Microbial balance) 
 • สารพิษและระบบการขับสารพิษ (Toxins & Detoxification)

What is Organic Acid?

อินทรีย์ คือ สารที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึม ในระบบต่างๆของร่างกาย ซึ่งเป็นผลรวมของ กระบวนการร่างกาย ทั้งการย่อยอาหาร การผลิตพลังงาน การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมสมดุล กรดอะมิโน การทํางานของจุลชีพในลําไส้ รวมถึงระบบการกําจัดของเสียทางปัสสาวะ

What is Urine Organic Acids Test Can Tell?

 • ประสิทธิภาพระบบเผาผลาญ (Metabolism) และการสร้างพลังงานในระดับเซลล์ (Mitochondrial Function)
 • ความต้องการวิตามิน ระดับอนุมูลอิสระ และการทําลายเซลล์ (Vitamins and Oxidative damage)
 • สมดุลสารสื่อประสาท (Neurotransmitter Balance)
 • ระดับสารก่อการอักเสบในระบบประสาทและสมอง (Brain Inflammation Markers)
 • สมดุลเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในลําไส้ (Gut Ecosystems)
 • สารพิษจากสิ่งแวดล้อม และระบบการขับสารพิษ (Environmental Toxins & Detoxification)

Issues Organic Acid Can Uncover

ประโยชน์ของการตรวจ Organic Acids Test อาจจะช่วย ในการสืบหาต้นตอของปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจากความไม่สมดุล ของระบบเมตาบอลิซึมของร่างกาย สามารถช่วยในการวางแผน การรักษาหรือปรับสมดุลได้อย่างตรงจุด ทั้งปัญหาเรื่อง การลดน้ําหนักยาก อ่อนเพลียเรื้อรัง เจ็บปวดเรื้อรัง นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือ ลําไส้แปรปรวน นอกจากนี้ Organic Acids Test ยังสามารถช่วย บ่งชี้ความต้องการวิตามิน โปรตีน และแร่ธาตุภายในร่างกาย ระดับความเสียหายของเซลล์จากการทําลายของอนุมูลอิสระ ระดับการอักเสบเรื้อรังในระบบประสาทและสมอง ซึ่งอาระ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติเรื้อรังหลายระบบ โรคเรื้อรังต่างๆ หรือแม้แต่โรคแพ้ภูมิตัวเองในระบบต่างๆ

Benefits of Urine Organic Acids Test

 • เสริมสร้างประสิทธิภาพการล้างพิษ
 • เสริมสร้างและปรับปรุงภูมิคุ้มกัน
 • ป้องกันโรคเจ็บป่วยเรื้อรังหรือโรคที่หาสาเหตุ จากภายนอกไม่wบ
 • การใช้วิตามิน และอาหารเสริม ที่ถูกต้องตามความต้องการของแต่ละบุคคล

Specimen Requirements

ปัสสาวะแรกในตอนเช้า ประมาณ 10 มิลลิลิตร ก่อนรับประทานน้ําและอาหาร โดยก่อนเก็บปัสสาวะ 48 ชั่วโมง ควรเลี่ยงเลี่ยงการรับประทาน แอปเปิ้ล องุ่น ลูกเกด ลูกแพร์ แครนเบอร์รี่ และ น้ําแครนเบอร์รี่ ควรหลีกเลี่ยงอาหารเย็น มือหนัก และการออกกําลังกายหนัก ในคืนก่อนเก็บปัสสาวะ และควรหลีกเลี่ยงอาหารเสริมกลุ่มโปรตีน สมุนไพร หรือเห็ดทางการแพทย์ชนิดต่างๆด้วย

การตรวจหากรดอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Organic Profile) เป็นการตรวจ เพื่อแสดงถึงการทํางานของระบบต่างๆของร่างกายว่าปกติหรือไม่ โดยทําการตรวจวิเคราะห์หากรดอินทรีย์ในปัสสาวะ มากกว่า 50 ชนิด

 • กระบวนการย่อยสารอาหาร
 • กระบวนการสร้างพลังงานของเซลล์
 • การสร้างสารสื่อประสาท
 • การกําจัดสารพิษ
 • สารที่ได้จากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร (Gut Ecosystem)

การตรวจหากรดอินทรีย์ในปัสสาวะ

 1. ความต้องการวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นในปฏิกิริยาต่างๆของร่างกาย
 2. การเผาผลาญสารอาหารต่างๆเพื่อนําไปสร้างพลังงานของเซลล์
 3. สมดุลของการสร้างสารสื่อประสาท
 4. การสัมผัสหรือขับสารพิษของร่างกาย
 5. สมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
 6. ความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากอนุมูลอิสระ

การเตรียมตัวก่อนการรับบริการ

 • เก็บปัสสาวะ (first morning or random specimen) ใส่ในภาชนะที่สะอาดที่เตรียมไว้ให้
 • และมิดชิดประมาณ 10-15 มล. , หลีกเลี่ยงการดื่มน้ําก่อนนอน 2 ชั่วโมง
 • แนะนําให้หลีกเลี่ยงแอปเปิ้ล องุ่น ลูกเกด ลูกแพร์ แคนเบอรี่ ไม่น้อยกว่า 24 ชม. ก่อนตรวจเพราะ
 • อาจมีผลต่อค่าแลป
 • ระยะเวลารอผลตรวจ : 2 สัปดาห์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • LINE Official : @w9wellness
 • โทร. 092-9936922 
ปรึกษาแพทย์
คนแก่ท้องผูกHealthy Hub

คนแก่ท้องผูก ถ่ายยาก อาจมีสาเหตุมาจากโพรไบโอติกส์ที่ลดลง

ยิ่งแก่ยิ่งท้องผูก ปัญหาท้องผูกสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่จะพบได้บ่อยและเยอะในผู้สูงอายุ ซึ่งในประเทศไทยพบ คนแก่ท้องผูก ถึง 20-25% เลยทีเดียว […]

Detoxification

คีเลชั่นบำบัด ตัวช่วยล้างสารพิษ ขจัดโลหะหนักในร่างกาย

คีเลชั่นบำบัด คือ การกำจัดหรือล้างสารพิษโลหะหนักในร่างกาย โดยการให้สารทางหลอดเลือด เพื่อที่จะไปจับกับโลหะหนักออกจากร่างกาย สารที่ว่านี้เป็นกลุ่มสังเคร […]