Search
Close this search box.

เสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัส ที่คนยุคนี้ต้องรู้!

หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ NK Cell Therapy นะคะ

รู้หรือไม่ครับว่า วิตามินดี เกี่ยวข้องอะไรกับภูมิคุ้มกั […]

ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) ทำหน้าที่คอยต้านและกำจั […]

หากถามว่าทุกคนกลัวการเป็นมะเร็งหรือไม่ น้อยคนที่จะปฏิเส […]