Detoxification

ฟื้นฟูร่างกายหลังหายจากติดเชื้อไวรัสด้วย โพรไบโอติกส์

หลายคนน่าจะเคยรู้กันอยู่แล้วว่า หลังจากการติดเชื้อไวรัสจะยังมีอาการเหมือนป่วยอยู่ แม้ว่าเราจะตรวจไม่พบเชื้อแล้ว รักษาหายแล้วเกิน 28 วัน หรือเดือนนึงขึ ...

อยากหายจาก Long CovidHealthy Hub

อยากหายจาก Long Covid คำแนะนำในการฟื้นฟูเชิงเวลเนส

อยากหายจาก Long Covid คำแนะนำในการฟื้นฟูหลังติดเชื้อไวรัส จริงๆ ทุกคนน่าจะค่อนข้างรู้อยู่แล้ว แต่จะทำได้หรือทำไม่ได้มีความสำคัญมาก การปฏิบัติตัวมันไม่ใ ...

อาการ ลองโควิดHealthy Hub

ลอง โควิด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ป่วยสีไหนก็มี ภาวะ Long Covid ได้เหมือนกัน

มีคนถามเข้ามาเยอะว่า “หายติดเชื้อไวรัสแล้วแต่ยังมีอาการอยู่” หรือบางคนตอนเป็นติดเชื้อไวรัสมีอาการน้อย แต่พอหายแล้วกับมีอาการเยอะขึ้น ไวรัสได้ฝากลอยแผล ...