ออกซิเจนบำบัดHealthy Hub

ออกซิเจนบำบัด ทางเลือกใหม่ของการดูแลสุขภาพ

ออกซิเจนบำบัด คืออะไร ออกซิเจนบำบัด (Hyperbaric oxygen therapy) เป็นรูปแบบการรักษาอีกรูปแบบหนึ่ง ด้วย การเพิ่มออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% เข้าสู่ร่างกาย ภายใ ...