NK CellCancer

เสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัส ที่คนยุคนี้ต้องรู้!

หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ NK Cell Therapy นะคะ แต่ก็ยังมีบางคนที่ยังสงสัยว่า NK Cell มีประโยชน์กับร่างกายเรายังไง วันนี้หมอจะมาไขข้อสงสัยว่า NK Ce ...

มะเร็งทางเลือกCancer

NK เพชฌฆาตฆ่ามะเร็ง ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยมะเร็ง

รู้หรือไม่ มะเร็ง ถือเป็นสาเหตุการสูญเสียอันดับ 1 ของคนไทย สูงกว่าอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุและโรคหัวใจเฉลี่ย 2 ถึง 3 เท่า อีกทั้ง การรักษามะเร็งด้วย ...

เพิ่มภูมิคุ้มกันCancer

วิธีเพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันมะเร็ง ใช้ชีวิตหนักต้องรู้!

หากถามว่าทุกคนกลัวการเป็นมะเร็งหรือไม่ น้อยคนที่จะปฏิเสธว่าไม่กลัว เมื่อโรคมะเร็งยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยในปัจจุบัน และเป็นอันดั ...