News & Activities

W9 Wellness Center ครบรอบ 1 ปี เผย 6 ปัญหาสุขภาพยอดฮิตของคนไทย

W9 Wellness Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) ในโรงพยาบาลพระรามเก้า มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันก่อนการเกิดโรค โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด ...