balance your healthy lifeHealthy Tips

การปรับสมดุลการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน

ผู้คนยุคนี้ใช้เวลาอยู่กับการแข่งขันกันทำงาน เรียนหนังสือ ทำมาหากิน เราเติบโตขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายมากมายที่มาพร้อมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่ม ...

hormones and weight managementHormone

ฮอร์โมนกับการลดน้ำหนัก (Hormones and Weight Management)

ฮอร์โมน (Hormones) คือสารเคมีที่ร่างกายใช้สื่อสารกัน เพื่อควบคุมสมดุลร่างกายในทุกระบบ รวมทั้งระบบเผาผลาญด้วย ปัจจัยที่สำคัญข้อหนึ่งของโรคอ้วนที่เราทรา ...

TelomereBlog

อายุร่างกาย กับ อายุจริงของคุณ เท่ากันจริงหรือ ? Telomere Length มีคำตอบ

Telomere Length Test เป็น ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker of Health & Longevity) ที่ช่วยประเมินสุขภาวะ และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากความเสื ...