ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดตัว ศูนย์บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 คุณสุพร วัธนเวคิน ร่วมกับ คุณขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ และ นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ จัดงาน “W9 Wellness

สุพร วัธนเวคิน ร่วมกับ ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์

เพื่อตอบรับเทรนด์การแพทย์เชิงป้องกัน (Wellness Industry) ที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์ทั่วโลก สุพร