ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

ตรวจวัดภูมิคุ้มกัน

ตรวจภูมิคุ้มกัน หลังฉีดวัคซีน เพื่อเพิ่มความมั่นใจขึ้นอีกระดับ เพราะถ้าเรามีภูมิต้านทานก็จะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้