ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เรื่องที่ลูกหลานควรรู้ในผู้สูงวัย

อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หนึ่งในอาการผิดปกติที่พบได้มากในผู้สูงวัย แม้เราจะเข้าใจว่าเกิดได้เพราะความเสื่อมตามวัย แต่ใช่ว่าควรปล่อยปะละเลย.. คงดีกว่าแน่หากเราเข้าใจหนึ่งในอาการที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงวัย