ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

รักษามะเร็งด้วย NK Cell ทางเลือกใหม่ในการรักษาร่วมของผู้ป่วยมะเร็ง

การรักษามะเร็งในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับชนิด ระยะ และความรุนแรงของโรค ซึ่งการรักษาทางหลักก็จะแบ่งการรักษาออกเป็น การผ่าตัด