ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

Hormone Package

The Hormone Package is a test that examines the balance and changes of hormones to assess abnormalities of various unwanted symptoms before the onset of a disease, including those related to metabolism, muscle building, emotional control, stress, sexual feelings, and reproduction, in order to find ways to restore hormone balance.

Hormone Package How do hormonal imbalances affect us?

Hormones are glands that function like messengers that sends signals to all parts of the body, to help us response to stimuli and to enable our body to function well. Factors such as behavior, environment, diet, and lifestyle can affect changes in hormone levels, which act as a helper that sends signal to different parts of the body in order for our body to function optimally.

They have an impact on developmental, psychological, emotional, health repair, delaying aging and sickness, transport of origin substance production, digestive, and metabolic processes in the body.

If hormones are abnormal or imbalanced, they can affect many parts of the body. In the short term, the cause may not be clearly identifiable as it may not yet have developed into a disease. However, if left untreated for an extended period, the body may become weak or tired, and the efficiency may decrease. Therefore, hormone testing is essential for maintaining and restoring health balance as a primary measure to prevent disease.

Hormonal Imbalance Checklist

Hormonal imbalance can occur at any age and often results in abnormal symptoms such as:

 • Mood swings
 • Difficulty sleeping and waking up feeling unrefreshed
 • Decreased energy and fatigue
 • Irregular menstrual periods
 • Increased weight gain and difficulty losing weight
 • Decreased sexual performance
 • Acne, changes in skin texture, and premature aging
 • Osteoporosis and bone loss
 • Depression and chronic stress

In addition to controlling the reproductive system, sex hormones have a direct impact on emotional control, energy levels, creativity, motivation, stress management, and sleep quality. This affects relationships, work performance, and daily activities. Hormone levels can be measured through testing to identify hormonal imbalances.

If hormonal imbalances persist for a long time, it can be a contributing factor to chronic fatigue, depression, and insomnia. Hormonal balance is therefore an important factor for both physical and

Mental Health.

The balance level of hormones in our body is necessary because each hormone relies on and affects each other. This causes our body to work in a coordinated system. Even a slight imbalance in just 1 or 2 hormones can lead to various abnormal conditions or symptoms related to hormones, such as decreased metabolism in the body, increased accumulation of body fat, difficulty sleeping, easily becoming angry, depression, dry and dull skin, decreased sex drive, etc. Therefore, it is important to check hormone levels and adjust them to a balanced state again.
What are the differences between male and female hormones?

What are the differences between male and female hormones?

Male and female hormones include both the ones that are the same and those that differ. Some hormones that are the same include insulin, thyroid hormones, growth hormones, or hormones from the pituitary gland. However, the hormones that differ are the sex hormones. Men have male sex hormones, known as testosterone, while women have female sex hormones, known as estrogen and progesterone.

How can you tell which hormone your body is lacking?


How can you tell which hormone your body is lacking?
Currently, hormone levels can be measured through blood tests to determine which hormones your body is lacking. This can include testing for androgen hormones, sex hormones, to see which hormones your body is producing less of or has stopped producing due to aging. You may notice changes in your body or consult a specialist doctor to measure hormone levels.

Who should check their hormones in their body?

Actually, it is not necessary to check hormone levels for everyone, but it is recommended for those who have health problems or abnormal conditions such as those aged 40 and over, mood swings, menstrual cramps, depression, insomnia, abdominal obesity, chronic acne, decreased sex drive, and waking up to use the bathroom at night without known cause. Checking and measuring hormone levels in the body can help plan targeted treatment by identifying which hormones have decreased, which can then be prepared to cope with and take care of oneself.

Benefits of hormone balance testing:

 • Helps to identify important hormone levels in the body
 • If imbalances are found, they can be corrected with targeted care
 • Experienced medical professionals provide close and appropriate advice for each individual
 • Lifestyle adjustments can be made to match our own bodies
 • Hormone replacement therapy can be given to compensate for missing hormones
 • Continuous monitoring of results

Balance your hormones for sustainable good health with us.

Our team of expert doctors specialized in holistic hormone balancing at W9 Wellness Center can provide you with guidance on lifestyle behavior modification, proper nutrition, exercise, safe use of vitamin supplements, and bio-identical hormone replacement therapy to restore balance to your health.

Consult your health concerns and enjoy exclusive privileges here.

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

อยากท้อง อยากมีลูกปีมังกร ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คู่ที่อยากจะให้ลูกเกิดในปีนี้

เราเข้าใจกันมาโดยตลอดว่า “พันธุกรรม” เป็นตัวกำหนดที่ทำให้เรามีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับพ่อแม่ แต่ทำไมฝาแฝดแท้ๆ กลับมีนิสัยที่ต่างกัน

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘ทรงผมมีผลต่อภาพลักษณ์’ ทั้งยังช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์และดูสุขภาพดีด้วยได้ แต่เมื่อเกิดปัญหาผมบางกลางหัว หรือเส้นผมบางจนขาดความมั่นใจ