ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

W9 Wellness Program

โปรแกรมที่ช่วยปรับสมดุล และฟื้นฟูสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ล้ำสมัย  W9 Wellness คัดสารรมาเพื่อตอบโจทย์การดูแลและรักษาสุขภาพของคุณแบบเฉพาะบุคคล

ตรวจภูมิคุ้มกัน หลังฉีดวัคซีน เพื่อเพิ่มความมั่นใจขึ้นอีกระดับ เพราะถ้าเรามีภูมิต้านทานก็จะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้