ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

Toxic Heavy Metal

ตรวจสารพิษโลหะหนัก เพื่อใช้ในการวางแผนการดูแลสุขภาพและขับสารพิษสำหรับคุณ พร้อมดูแลคุณด้วยแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง

ราคา ฿5,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจโลหะหนัก Toxic Heavy Metal

หลากหลายสัญญาณเตือนว่าร่างกายมีสิ่งตกค้างสะสมอยู่ บางรายอาจไม่แสดงอาการออกมา การตรวจวินิจฉัยจะช่วยให้สามารถพิจารณาการรักษาและกำจัดออกด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด ด้วยหลักการทางแพทย์ในแบบฉบับของ W9 Wellness Center
  • Lead in blood ตรวจระดับ สารตะกั่วในเลือด
  • Mercury in blood ตรวจระดับ สารปรอทในเลือด
  • Cadmium in blood ตรวจระดับ แคดเมียมในเลือด
  • Aluminium in blood ตรวจระดับ อลูมิเนียมในเลือด
  • Arsenic (Blood/Urine) ตรวจระดับ ตรวจระดับสารหนู

การตรวจสารพิษโลหะหนัก เพื่อใช้ในการวางแผนการดูแลสุขภาพและขับสารพิษสำหรับคุณ พร้อมดูแลคุณด้วยแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง

โปรแกรมตรวจโลหะหนัก TOXIC HEAVY METAL  5,000 บาท
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :
  • ไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจเลือด
  • โปรแกรมนี้ไม่รวมรายการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปี
  • W9 Wellness ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • กรุณาโทรนัดหมายก่อนใช้บริการที่ 092-9936922

ระยะเวลารอผลการตรวจ : 2 สัปดาห์

แพ็กเกจและโปรโมชั่นอื่นๆ

OligoScan คือ โปรแกรมตรวจวัดระดับแร่ธาตุและโลหะหนักระดับเนื้อเยื่อ 34 รายการ

ราคา ฿6,500.00 บาท

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สมดุลฮอร์โมน ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย มีความสำคัญต่อระบบประสาท การควบคุมอารมณ์ การนอนหลับ สมรรถภาพทางเพศ รวมถึงระบบการสร้างพลังงานของร่างกาย

ราคา ฿6,900.00 บาท

พันธุกรรมถ่ายทอดมะเร็งจากรุ่นสู่รุ่น อย่าปล่อยให้ความเสี่ยงจากน้อยกลายเป็นสูง โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งขั้นสูง 51 ชนิด ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

ราคา ฿18,000.00 บาท