ลอง โควิด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ป่วยสีไหนก็มี ภาวะ Long Covid ได้เหมือนกัน

มีคนถามเข้ามาเยอะว่า “หายติดเชื้อไวรัสแล้วแต่ยังมีอาการ […]

“วัยเปลี่ยน อายุเพิ่มขึ้น” ความเสื่อมของร่างกายย่อมต้อง […]