ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้
W9 Wellness

“ธุรกิจ Wellness” โตก้าวกระโดด W9 แนะลงทุนเทรนด์ที่น่าสนใจยุคนี้

“วัยเปลี่ยน อายุเพิ่มขึ้น” ความเสื่อมของร่างกายย่อมต้องเกิดขึ้น การดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ผู้คนทุกประเทศทั่วโลกต่างค้นหาวิธีการดูแล ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรค

Wellness Industry” หรืออุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการให้บริการ คือบริการที่ดูแลสุขภาพจากภายในและภายนอก Global Wellness Institute (GWI) รายงานว่าปี 2568 มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพของทั้งโลก จะมีมูลค่าประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 230 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ใน ปี 2563 เศรษฐกิจเพื่อสุขภาพของทั้งโลก (global wellness economy) ยังมีมูลค่าสูงถึง 4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 145 ล้านล้านบาท (ปี 2562 มีมูลค่าอยู่ที่ 4.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) แบ่งเป็นมูลค่าจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4.36 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 14 ล้านล้านบาท ธุรกิจสปา 6.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.2 ล้านล้านบาท

ธุรกิจ Wellness

นอกจากนั้น GWI ยังคาดการณ์ด้วยว่า ตั้งแต่ปี 2563-2568 ธุรกิจสปาจะมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่อัตรา 17.2% ส่วนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะเติบโตเฉลี่ยที่อัตรา 20.9%

  • W9 Wellness Centerโต 52%

นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center เล่าว่าอุตสาหกรรม Wellness มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น เพราะ Wellness เป็นการดูแลสุขภาพของคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ เป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ป่วย หรือมีความผิดปกติเล็กน้อย

โดย Wellness ยังครอบคลุมเศรษฐกิจต่างๆ อีกหลายภาคส่วน เช่น การท่องเที่ยวสุขภาพ เวชศาสตร์ป้องกัน โภชนาการเพื่อสุขภาพ สปา การชะลอวัย การออกกำลังกายและจิตใจ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการ และการลดน้ำหนัก การดูแลส่วนบุคคล ความงาม การชะลอวัย รวมทั้งการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก และอสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น

ธุรกิจ Wellness

“ในปี 2564 W9 Wellness Center เติบโตขึ้น 52% ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เติบโตมากขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ที่ทำให้ทุกคนหันมาเรียนรู้ใส่ใจสุขภาพ เน้นการป้องกันดูแลตนเองก่อนเกิดโรคต่างๆ ขณะเดียวกันการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการทำงานที่ต้อง Work from home หรือการมองหาแนวทางในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดูแลสุขภาพของตนเองที่บ้าน ทำให้การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการ และการลดน้ำหนัก การดูแลส่วนบุคคล รวมถึงแพทย์ดั่งเดิม หรือการดูแลด้านจิตใจได้รับความนิยมมากขึ้น” นพ.พิจักษณ์ เล่า

  • เทรนด์ Wellness ดูแลสุขภาพรุ่ง

นพ.พิจักษณ์ เล่าต่อว่า ธุรกิจ Wellness ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับตัวเพื่อดูแลใส่ใจสุขภาพกาย ใจของตัวเองเป็นหลัก ได้แก่ เทรนด์การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการ และการลดน้ำหนัก (Healthy eating Nutrition & Weight loss) ที่หลายๆ คนมองหาแนวทางการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเอง หันมาออกกำลังกายมากขึ้น หรือมองหาวิตามิน อาหารเสริมตัวช่วยต่างๆ ที่จะทำให้สุขภาพของตนเองดีขึ้น

ขณะที่ mentor wellness เป็นอีกหนึ่งเทรนด์การดูแลสุขภาพที่ได้รับความสนใจมาก เพราะคนส่วนใหญ่เครียดมากขึ้น มีความผิดปกติทางอารมณ์เพิ่มขึ้นอย่างมานัยยะสำคัญ ส่งผลให้การบริหารจัดการอารมณ์ ความเครียด และการนอนมีปัญหา ดังนั้น ธุรกิจ mentor wellness จึงไม่ใช่เป็นเพียงการดูแลรักษาโรคเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความสมดุลทั้งระบบความคิด จิตใจ ให้คำปรึกษา

ธุรกิจ Wellness

ในส่วนของ W9 Wellness Center ได้มีการดูแลทั้งร่ายกายและจิตใจ รักษาด้วยเสียง กลิ่น แสง เช่น ใช้เสียงบำบัดให้นอน การรักษาด้วยกลิ่น น้ำมันหอมระเหย ฝังเข็ม รวมถึงปัญหาของแสงต่างๆ ผสมผสานหลายๆ วิธีรวมเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคล

“ปีที่ผ่านมา คนไข้ของW9 เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ส่วนใหญ่จะมารักษาเชิงป้องกัน ทั้งเรื่องภูมิต้านทาน และเรื่องของ Mentor health ดูแลสุขภาพจิตใจเนื่องจากมีปัญหาการนอน ความเครียด ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องตรวจร่างกาย เบื่องต้นจะต้องปรับสมดุลของร่างกาย ที่จะต้องมี Health Coach คนที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แนะนำการใช้ชีวิตทางที่ดีทั้งด้านสุขภาพและจิตใจ เป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่ทำให้มีชีวิตดีขึ้น”นพ.พิจักษณ์ กล่าว

  • เน้นดูแลสุขภาพดีกว่าเจ็บป่วย

คนไทยป่วยเป็นโรคเรื้อรัง โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคหัวใจ โรคมะเร็งจำนวนมาก ซึ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เป็นทางเลือกหลักที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตนเองทั้งการรับประทานอาหาร การนอน การจัดการอารมณ์ การใช้ชีวิตในแต่ละวัน และทัศนคติ

นพ.พิจักษณ์ เล่าต่อไปว่า หน้าที่ของแพทย์ในปัจจุบันไม่ใช่เพียงรักษาและจ่ายยาตามอาการ เพราะหน้าที่ดังกล่าวในอนาคตหุ่นยนต์อาจทำได้ดีกว่า หน้าที่ของแพทย์จึงต้องมีการสื่อสาร ให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำแก่คนไข้ควบคู่กับการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงลึก เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมีสภาพร่างกาย จิตใจที่แตกต่างกัน

ธุรกิจ Wellness

การดูแลสุขภาพแบบ Wellness จะดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่ง W9 Wellness Center เชื่อในแง่ปรับสมดุลในส่วนบุคคล และการดูแลแบบองค์รวมของแต่ละคน โดยกลุ่มที่เข้ามาดูแลสุขภาพมีตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่เข้ามารักษา เน้นการปรับสมดุลทั้งด้านอาหาร วิตามิน และการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ เพราะผู้สูงอายุไทย มีอายุยืนยาวมากขึ้น แต่มีปัญหาสุขภาพมาก อย่าง ขาดสารอาหาร วิตามิน และมีการตรวจเช็คร่างกายประจำปีน้อย” นพ.พิจักษณ์ กล่าว

  • ตรวจเช็คสุขภาพป้องกันโรค

นพ.พิจักษณ์ กล่าวต่อไปว่าจุดอ่อนในการดูแลสุขภาพของคนไทย คือ การตรวจสุขภาพ คนไทยตรวจสุขภาพประจำปีกันน้อยมาก ถ้าไม่มีโรค หรือสงสัยว่าตัวเองเป็นโรค หลายคนไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปี ดังนั้น หากจะให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นควรจะมีการส่งเสริมให้ตรวจสุขภาพเป็นประจำ และควรจะผลักดันให้ดูแลสุขภาพ wellness ซึ่งมีหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเริ่มได้ด้วยตนเอง

“ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันในการส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงการตรวจสุขภาพ เพราะจะเป็นข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบุคคล อันนำมาใช้ในการดูแล ป้องกันโรคต่างๆ ได้ ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมาเกิดเชื้อไวรัส ถือเป็นสัญญาณเตือนให้แก่ทุกคนว่าต้องปรับเปลี่ยนไลฟสไตล์ของตนเอง ทั้งการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และลดการใช้เทคโนโลยีหลายๆ ที่อาจจะทำให้สะดวกสบาย แต่เสียสุขภาพ และต้องดูที่สมดุลของร่างกายของตนเอง“​ นพ.พิจักษณ์ กล่าว

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อจะได้รู้ว่าร่างกายมีความเสื่อมมากน้อยขนาดไหน มีโรคอะไรบ้างที่ต้องดูแลไม่ให้เกิดความรุนแรง หรือรักษาหาย เพราะการรักษาโรคที่ดีไม่ใช่เพียงกินยาแต่ต้องปรับวิถีชีวิต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

Share : 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทุกวันนี้คนที่ต้องการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากการออกกำลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือ การพักผ่อนที่เพียงพอแล้วนั้น

จะกินแต่ขนมห่อ ขนมเค้ก ขนมปัง ไอศกรีม ก็รู้สึกเกรงใจร่างกายนิดนึง

ฮอร์โมน คือสารเคมีที่ร่างกายใช้สื่อสารกัน เพื่อควบคุมสมดุลร่างกายในทุกระบบ รวมทั้งระบบเผาผลาญด้วย ปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งของโรคอ้วนที่เราทราบกันดีก็คือ