Hormone Package

ตรวจฮอร์โมน เป็นการตรวจสมดุลและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เพื่อประเมินความผิดปกติของเหล่าอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นก่อนการเกิดโรค ทั้งระบบเผาผลาญ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การควบคุมอารมณ์ ความเครียด ความรู้สึกทางเพศ และการเจริญพันธุ์ เพื่อหาแนวทางการปรับให้ฮอร์โมนกลับมาสมดุลอีกครั้ง

ตรวจฮอร์โมน ความไม่สมดุลของฮอร์โมนส่งผลกระทบอย่างไร?

ฮอร์โมน คือต่อมไร้ท่อที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนผู้ส่งสารภายในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายตอบสนองได้ดี สามารถทำงานได้เป็นปกติ ซึ่งปัจจัยทางพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม อาหาร ไลฟ์สไตล์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมน ที่เป็นตัวช่วยในการส่งมอบไปยังส่วนต่างๆ ร่างกายเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัมพันธ์ทั้งด้านพัฒนาการ จิตใจ อารมณ์ความรู้สึก การซ่อมแซมความเสื่อมทางสุขภาพ การชะลอวัยชะลอการเจ็บป่วย การขนส่งการผลิตสารตั้งต้น การทำงานระบบย่อยอาหาร และระบบเผาผลาญของร่างกาย

หากฮอร์โมนผิดปกติ หรือไม่สมดุลอาจกระทบการทำงานหลาย ๆ ส่วนก็จะกระทบไปด้วยเช่นกัน ในระยะสั้นอาจไม่สามารถบ่งชี้สาเหตุที่ชัดเจน เนื่องจากยังไม่ก่อโรค แต่หากปล่อยไว้นานร่างกายอ่อนเพลียหรืออายุที่มากขึ้น ประสิทธิภาพน้อยลง ฮอร์โมนจึงเป็นต้นตอสำคัญในการดูแลและแก้ไขปรับสมดุลสุขภาพเป็นอันดับแรก เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคได้ การ ตรวจฮอร์โมน จึงสำคัญ

เช็กลิสต์ “ฮอร์โมนไม่สมดุล”

ภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย และมักส่งผลให้เกิดความผิดปกติ เช่น

 • อารมณ์แปรปรวน
 • นอนไม่ค่อยหลับ ตื่นไม่สดชื่น
 • พลังงานลดลง อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
 • ประจำเดือนผิดปกติ
 • เผาผลาญลดลง อ้วนง่าย
 • สมรรถภาพทางเพศลดลง
 • สิวอักเสบ ผิวพรรณเปลี่ยนไป ผิวกร้าน เหี่ยวย่น
 • ภาวะกระดูกบาง กระดูกพรุน
 • ซึมเศร้า ภาวะเครียดสะสม
 • เหล่าอาการไม่พึงประสงค์เป็นๆหายๆไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
ตรวจฮอร์โมน

ฮอร์โมนเพศ นอกจากจะควบคุมระบบสืบพันธุ์แล้ว ยังส่งผลโดยตรงต่อการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ระดับพลังงาน ความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ การจัดการความเครียด รวมถึงคุณภาพการนอนหลับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ประสิทธิภาพการทำงาน และทุกๆ กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งรู้ได้จากการตรวจวัดระดับฮอร์โมน

หากฮอร์โมนเสียสมดุลเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการ อ่อนล้า อ่อนเพลีย ซึมเศร้า หรือนอนไม่หลับได้ สมดุลฮอร์โมน จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

ตรวจฮอร์โมน หาต้นตอความไม่สมดุลของปัญหาสุขภาพ

ระดับของความสมดุลฮอร์โมนในร่างกายเราเป็นสิ่งจำเป็น เพราะฮอร์โมนแต่ละตัวล้วนพึ่งพากันและกัน ทำให้ร่างกายของเราทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ โดยความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพียงแค่ 1-2 ตัวนั้น ก็อาจก่อให้เกิดภาวะหรืออาการผิดปกติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน เช่น ระบบการเผาผลาญในร่างกายลดลง ปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกายเพิ่มขึ้น นอนหลับยากขึ้น หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า ผิวแห้งกร้านหมองคล้ำ ไม่สดใส ความต้องการทางเพศลดลง ดังนั้นจึงควร ตรวจฮอร์โมน ที่สำคัญและปรับระดับฮอร์โมนให้เข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้ง

ตรวจฮอร์โมน

ฮอร์โมนเพศชายกับฮอร์โมนเพศหญิงต่างกันอย่างไร

ฮอร์โมนของผู้ชายกับผู้หญิงมีทั้งตัวที่เหมือนกันและตัวที่แตกต่างกัน โดยที่เหมือนกัน เช่น อินซูลิน ไทรอยด์ โกรทฮอร์โมน หรือฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต แต่ตัวที่ต่างกันเลยก็คือฮอร์โมนเพศ ผู้ชายก็จะมีฮอร์โมนเพศชายเราเรียกว่า Testosterone ในขณะที่ผู้หญิงมีฮอร์โมนเพศหญิงเราเรียกว่า Estrogen กับ Progesterone

ตรวจฮอร์โมน

รู้ได้อย่างไรว่าร่างกายกำลังขาดฮอร์โมนตัวไหน

ในปัจจุบันการตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพื่อหาว่าร่างกายกำลังขาดฮอร์โมนตัวไหน ผ่านการตรวจเลือด ไม่ว่าจะเป็น การตรวจกลุ่มไทรอยด์ฮอร์โมน ฮอร์โมนเพศ เพื่อตรวจดูว่าระดับการทำงานของฮอร์โมนชนิดไหนร่างกายผลิตได้น้อยลง หรือเลิกผลิตไปแล้วเมื่ออายุมากขึ้น โดยอาจเริ่มจากการสังเกตร่างกายตัวเอง หรือสามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมน

ใครบ้างที่ควร ตรวจฮอร์โมน ในร่างกาย

ตรวจฮอร์โมน

การตรวจวัดระดับฮอร์โมนจริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องตรวจทุกคน แต่จะแนะนำให้คนที่มีปัญหาสุขภาพ หรือมีภาวะร่างกายผิดปกติ เช่น วัยทอง 40 ปีขึ้นไป อารมณ์แปรปรวน ปวดท้องประจำเดือน ซึมเศร้า นอนไม่หลับ อ้วนลงพุง เป็นสิวเรื้อรัง ความต้องการทางเพศลดลง เข้าห้องน้ำกลางดึก โดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น เพราะการตรวจวัดระดับฮอร์โมนในร่างกายจะทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด เพื่อที่จะได้ทราบว่ามีฮอร์โมนตัวใดบ้างที่ลดลง จะได้เตรียมพร้อมในการรับมือและดูแลตัวเองให้ดีขึ้น

สิ่งที่ได้รับจากการตรวจโปรแกรมสมดุลฮอร์โมน

 • ช่วยให้รู้ระดับฮอร์โมนที่สำคัญของร่างกาย
 • หากพบภาวะไม่สมดุล จะได้ดูแลฟื้นฟูอย่างถูกต้องตรงจุด
 • มีแพทย์ชำนาญการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และเหมาะสมเฉพาะแต่ละบุคคล
 • ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ตรงกับตัวเรา
 • การให้ฮอร์โมนทดแทน เพื่อชดเชยส่วนที่ขาด
 • มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ที่ได้และระยะเวลา

ตรวจฮอร์โมน

ปรับสมดุลฮอร์โมน สร้างสมดุลสุขภาพดีอย่างยั่งยืนไปกับเรา

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปรับสมดุลฮอร์โมนแบบองค์รวมของ W9 Wellness Center พร้อมให้คำแนะนำคุณทั้งในด้านการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้วิตามินเสริม และการใช้ฮอร์โมนทดแทน อย่างปลอดภัย (Bio-identical Hormone Replacement therapy) เพื่อคืนความสมดุลให้แก่สุขภาพคุณ
Hormone Balance
ตรวจฮอร์โมน

W9 Hormone Package

Hormone Balance
โปรแกรมวิเคราะห์สมดุลฮอร์โมน

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สมดุลฮอร์โมน 7 รายการ ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย การสร้างสมดุลฮอร์โมนเพศจึงมีความสำคัญต่อระบบประสาท การควบคุมอารมณ์ การนอนหลับ สมรรถภาพทางเพศ รวมถึงระบบการสร้างพลังงานของร่างกาย

ตรวจฮอร์โมน
โปรแกรมตรวจสมดุลฮอร์โมนทุกระบบ

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ระดับสมดุลฮอร์โมน 15 รายการ ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย ทั้งระบบเผาผลาญ ฮอรโมนเพศ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ฮอรโมนความเครียด เพื่อแก้ไขฟื้นฟูที่ตรงจุด ชะลอวัยอย่างครอบคลุม ลดความเสื่อมต่างๆ เรียกกลับคืนความหนุ่ม-สาวอีกครั้ง

โปรแกรมเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ

วิเคราะห์ต้นตอของปัญหาการนอนหลับ ปรับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับให้สมดุล เพื่อการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เมื่อร่างกายนอนได้ดี การฟื้นฟูร่างกายที่ดีก็จะตามมา แต่หากยังมีปัญหาเรื่องการนอน ก็อาจทำให้ร่างกายคณเสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น

Hormone Balance
โปรแกรมตรวจสมดุลฮอร์โมนเพศ

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สมดุลฮอร์โมนเพศ 7 รายการ ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย มีความสำคัญต่อระบบประสาท การควบคุมอารมณ์ สมรรถภาพทางเพศ รวมถึงระบบการสร้างพลังงานของร่างกาย ความสมบูรณ์ของระบบเผาผลาญ และความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้ออีกด้วย

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ