Hormone Package

ปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ระบบฮอร์โมน มีหน้าที่ควบคุมระบบการทำงาน ในทุกระบบของร่างกาย
ทั้งระบบเผาผลาญ การซ่อมสร้างกล้ามเนื้อ การควบคุมอารมณ์ ความเครียด ความรู้สึกทางเพศ และการเจริญพันธุ์

Hormone Balance

ทำความรู้จักโปรแกรมการตรวจระดับสมดุลฮอร์โมน

ฮอร์โมน (Hormones) คือสารเคมีที่ร่างกายใช้สื่อสารกัน เพื่อควบคุมสมดุลร่างกายในทุกระบบ โดยสามารถแบ่งได้ตามหน้าที่การทำงานเป็น 4 กลุ่มคือ
  1. ฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมการสืบพันธุ์ หรือฮอร์โมนเพศ โดยการกระตุ้นการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ ได้แก่ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย ฮอร์โมนกลุ่มนี้ได้แก่ เทสโทสเทอโรน เอสโทรเจน โพรเจสเทอโรน LH และ FSH
  2. ฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโต กระตุ้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (metamorphosis) การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ (maturation) เช่น การทำงานของโกรทฮอร์โมน อินซูลิน กลูโคคอร์ติคอยด์ และฮอร์โมนเพศ
  3. ฮอร์โมนควบคุมการรักษาสภาวะภายในร่างกายให้คงที่ เช่น การรักษาปริมาณน้ำในร่างกาย ความดันโลหิต สารอิเล็กโทรไลต์ ความเป็นกรดด่าง ระดับน้ำตาลในเลือด และแคลเซียมในเลือดเป็นต้น
  4. ฮอร์โมนควบคุมการสร้างและใช้พลังงาน โดยการควบคุมอัตราการเผาผลาญ (Metabolism) ของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน เช่น ฮอร์โมนอินซูลิน กลูคากอน ไทรอยด์ เป็นต้น
ฮอร์โมนเพศ นอกจากจะควบคุมระบบสืบพันธุ์แล้ว ยังส่งผลโดยตรงต่อการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ระดับพลังงาน ความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ การจัดการความเครียด รวมถึงคุณภาพการนอนหลับ ซึ่งสามารถส่งกระทบผลต่อความสัมพันธ์ ประสิทธิภาพการทำงาน และทุกๆกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
หากฮอร์โมนเสียสมดุลเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการ อ่อนล้า อ่อนเพลีย ซึมเศร้า หรือนอนไม่หลับได้ สมดุลฮอร์โมน จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ที่ W9 Wellness เราเชื่อว่าการปรับสมดุลฮอร์โมน ถือเป็นส่วนสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบ Holistic Wellness เพื่อให้ร่างกายคุณสมบูรณ์ในทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบฮอร์โมนที่ไม่สมดุลอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพรุนแรงได้
ระดับของความสมดุลฮอร์โมนในร่างกายเราเป็นสิ่งจำเป็น เพราะฮอร์โมนแต่ละตัวล้วนพึ่งพากันและกัน ทำให้ร่างกายของเราทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ โดยความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพียงแค่ 1-2 ตัวนั้น ก็อาจก่อให้เกิดภาวะหรืออาการผิดปกติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน เช่น ระบบการเผาผลาญในร่างกายลดลง ปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกายเพิ่มขึ้น นอนหลับยากขึ้น หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า ผิวแห้งกร้านหมองคล้ำ ไม่สดใส ความต้องการทางเพศลดลง ดังนั้นจึงควรตรวจเช็คระดับฮอร์โมนที่สำคัญและปรับระดับฮอร์โมนให้เข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้ง
ปรับสมดุลฮอร์โมน เพื่อสร้างสมดุลสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนไปกับเรา
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปรับสมดุลฮอร์โมนแบบองค์รวมของ W9 Wellness Center พร้อมให้คำแนะนำคุณทั้งในด้านการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้วิตามินเสริม และการใช้ฮอร์โมนทดแทน อย่างปลอดภัย (Bio-identical Hormone Replacement therapy) เพื่อคืนความสมดุลให้แก่สุขภาพของคุณ
Hormone Balance
Complete Hormone
ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์
การวัดสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกายการวัดสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกาย
Testosterone ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนHormone Balance 7 รายการ และเพิ่มเติม
Estrodiol ฮอร์โมนเอสโตรเจนThyroid Hormone ฮอร์โมนไทรอยด์ 3 รายการ
Progesterone ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนPTH ฮอร์โมนพาราไทรอยด์
FSH ฮอร์โมนควบคุมการตกไข่Insulin ฮอร์โมนอินซูลิน
LH ฮอร์โมนการเจริญพันธ์Cortisol ฮอร์โมนความเครียด
DHEAS ฮอร์โมนต่อมหมวกไตIGF-1 โกร์ทฮอร์โมน
SHBG โปรตีนขนส่งฮอร์โมนIGFBP-3 โปรตีนขนส่ง โกร์ทฮอร์โมน

แพ็กเกจตรวจฮอร์โมนของเรา

C
โปรแกรมวิเคราาะห์สมดุลฮอร์โมน

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สมดุลฮอร์โมน 7 รายการ ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย การสร้างสมดุลฮอร์โมนเพศจึงมีความสำคัญต่อระบบประสาท การควบคุมอารมณ์ การนอนหลับ สมรรถภาพทางเพศ รวมถึงระบบการสร้างพลังงานของร่างกาย

โปรแกรมตรวจสมดุลฮอร์โมนทุกระบบ

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ระดับสมดุลฮอร์โมน 15 รายการ ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย ทั้งระบบเผาผลาญ ฮอรโมนเพศ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ฮอรโมนความเครียด เพื่อแก้ไขฟื้นฟูที่ตรงจุด ชะลอวัยอย่างครอบคลุม ลดความเสื่อมต่างๆ เรียกกลับคืนความหนุ่ม-สาวอีกครั้ง

sleep
โปรแกรมเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ

วิเคราะห์ต้นตอของปัญหาการนอนหลับ ปรับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับให้สมดุล เพื่อการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เมื่อร่างกายนอนได้ดี การฟื้นฟูร่างกายที่ดีก็จะตามมา แต่หากยังมีปัญหาเรื่องการนอน ก็อาจทำให้ร่างกายคณเสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น

โปรแกรมตรวจสมดุลฮอร์โมนเพศ

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์สมดุลฮอร์โมนเพศ 7 รายการ ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย มีความสำคัญต่อระบบประสาท การควบคุมอารมณ์ สมรรถภาพทางเพศ รวมถึงระบบการสร้างพลังงานของร่างกาย ความสมบูรณ์ของระบบเผาผลาญ และความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้ออีกด้วย

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ