NK Cells
 • Healthy Hub
 • by W9Wellness
 • 12 กรกฎาคม 2021
 • 165

รู้หรือไม่ โรคมะเร็ง ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคหัวใจเฉลี่ย 2 ถึง 3 เท่า อีกทั้งการรักษาโรคมะเร็งด้วย “คีโม” ก็ยังส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดขณะรักษา แต่รู้หรือไม่ว่า ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นและมีหลากหลายทางเลือกในการรักษามะเร็ง เช่น NK Cells Therapy เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา ที่ไม่ใช้เคมี

Natural killer cells ทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างไร?

NK Cells

“เซลล์เพชฌฆาต” เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทําหน้าที่ในการตรวจสอบและทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย หรือเซลล์มะเร็ง เพราะโดยปกติแล้ว Natural killer cells จะเข้าไปจัดการทำลายทันที โดยไม่ต้องผ่านการจดจำลักษณะหรือนึกว่าเคยเจอสิ่งนั้นมาก่อนหรือไม่ และยังสามารถแยกแยะระหว่างเซลล์ปกติกับเซลล์ที่ผิดปกติได้ จึงทำให้ Natural killer cells มีความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งได้สูงกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆ ถึง 100 เท่า

จากการศึกษาพบว่าจำนวนของเม็ดเลือดขาว Natural killer cells จะลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับอุบัติการณ์ของมะเร็งที่เพิ่มมากขึ้นตามอายุ

โรคที่ใช้ Natural killer cells ร่วมกับวิธีการรักษาในปัจจุบัน

กลุ่มโรคมะเร็ง

 •  มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)
 •  มะเร็งเนื้อเยื่อระบบประสาท (Neuroblastoma)
 • มะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer)
 • มะเร็งเนื้อเต้านม (Breast Cancer (HER-2+ve))

กลุ่มที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง

 •  ติดเชื้อไวรัส (Viral Infectioon)
 •  เบาหวานชนิดที่ 1 (Type l Diabetes)

NK Cells

ในทางการแพทย์พบว่า การลดลงของจำนวน Natural killer cells (NK Cell Count) ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็ง ซึ่งเรียกว่า NK Activity ที่มีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งหลายชนิด ทั้งมะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งบริเวณศรีษะและลำคอ มะเร็งเต้านม เป็นต้น

ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องใน Natural killer cells หรือ จำนวน Natural killer cells ในเลือดต่ำ มีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็ง เนื่องจาก Natural killer cellsl เป็นด่านแรก ในการตรวจจับ และฆ่าเซลล์มะเร็งก่อนที่เซลล์มะเร็งจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น จนกระทั่งควบคุมไม่ได้ในที่สุด

5 เทคนิคเพิ่มปริมาณ Natural killer cells ในร่างกาย

 1. รับประทานอาหารให้เป็นเวลา ครบ 5 หมู่ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะผักใบเขียว เนื้อสัตว์ และนมถั่วเหลือง
 2.  งดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 4. นอนพักผ่อนให้ได้อย่างน้อย 7 ชม./วัน อีกทั้งพยายามให้จิตใจผ่อนคลาย ไม่เครียด
 5. รับประทานอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มการทำงานของ Natural killer cells แต่ต้องเลือกที่มีการรับรองจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ และมีผลการวิจัยหรือผลการทดลองแล้วว่าใช้ได้จริง

NK Cells

แม้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะก้าวหน้าและพัฒนาไปมาก แต่เราทุกคนก็ต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่มีประโยชย์ การออกกำลังกาย การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันกลับมาแข็งแรงต่อสู้กับโรคมะเร็งได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว